Du er her: ForsideNyhederErhvervsgrunden Grønlandsgade 18 udbydes til salg til nedsat pris

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 18 udbydes til salg til nedsat pris

Grunden, der er på 13.739 m2, udbydes til en mindstepris på 1.250.000 kr. + moms

Der er givet et mindre nedslag, p.g.a. de udfordringer der kan være, i forbindelse med et vandhul og et nedgravet lavspændingsjordkabel på grunden.
Købesummen skal betales kontant.

Grunden sælges med en byggepligt inden for 2 år efter overtagelsen, og grunden
kan ikke frit videresælges i ubebygget stand.

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 58A For et område til erhvervs- og
centerformål samt stuvningsbassin nord for Lysholm Alle.

Salgsmateriale med oplysninger om salgsvilkår m.v. kan ses her http://www.faxekommune.dk/erhvervsgrunde-salg

Udbudsannonce Grønlandsgade 18 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvis du ønsker at købe grunden skal du underskrive købsaftalen og sende den til
Faxe Kommune
Direktionssekretariatet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Mail: kommunen@faxekommune.dk
Tlf. 56 20 36 94

Den underskrevne købsaftale skal være os I hænde senest kl. 24.00 den 28. juni
2018.