Du er her: ForsideNyhederFaxe deltager i enestående forskning om sangtræning for KOL-patienter

Faxe deltager i enestående forskning om sangtræning for KOL-patienter

Deltag i sangkor for borgere med KOL
Har du Kronisk Obstruktiv Lungesygdom – KOL? Og kunne du tænke dig at deltage i et forskningsprojekt om sangtræning som aktivitet i KOL-rehabilitering?

Faxe Kommune deltager i nyt landsdækkende forskningsprojekt, som undersøger effekten af sangtræning for borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

Forskningsprojektet udspringer fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Næstved Sygehus og Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. I alt kommer 200 borgere til at deltage i projektet, som er det første af sin art i Danmark, og dertil det hidtil største i verden.

Faxe Kommune og en række andre kommuner har sagt ja til at deltage i projektet, og sangtræningen kommer til at foregå på Faxe Sundhedscenter i begyndelsen af august.

Her kan man som borger også henvende sig, hvis man har diagnosen KOL og synes, det kunne være spændende at høre mere om projektet eller kunne tænke sig at deltage.

Forskerne understreger, at man på ingen måde behøver at være god til at synge for at deltage – alle kan være med.

I forløbet skal forskerne undersøge, om der er lige så store effekter af sangtræning som af fysisk træning, som er standardtilbuddet inden for træning i dag. Effekterne skal måles på forskellige parametre, og som i andre videnskabelige forsøg vil der blive trukket lod om, hvilken gruppe, deltagerne kommer i.

Således kommer man enten i en gruppe, der får sangtræning, eller i en gruppe, der får fysisk træning.

Forløbet varer 10 uger med træning to gange ugentligt, og i hver kommune bliver der ét forløb i efteråret 2017 og ét forløb i foråret 2018.

- Vi bestræber os på at støtte borgere mod KOL bedst muligt i Faxe Kommune. Derfor er det både oplagt og fornuftigt at takke ja til et tilbud om at være med, når der skal søges videnskabeligt bevis på, at sang kan gavne borgere med KOL. Vi ser meget frem til samarbejdet omkring forskningsprojektet således, at flere i sidste ende kan øge livskvaliteten på trods af KOL, siger centerchef Tina Norking, Center for Sundhed & Pleje.

Sygdommen KOL

På nuværende tidspunkt skønnes 430.000 danskere at have lungesygdommen KOL, og sygdommen har store konsekvenser, fordi det kan medføre en invaliderende tilstand og en hverdag præget af åndenød og hoste, samt tiltagende stivhed i lungevævet. Hermed starter en ond cirkel med manglende kontrol over  åndedrætsfunktionen, angst, depression, social isolation og forringet livskvalitet.

Borgerne opfordres derfor til at deltage i et rehabiliteringsforløb ud fra et sæt nationale retningslinjer for at forbedre deres fysiske og mentale tilstand, forbedre funktionsniveau og livskvalitet, samt  forebygge tilbagefald og genindlæggelser.

Sangtræning og borgere med KOL

Fokus i sangtræning er på at styrke kropsbevidsthed, kropsholdning og åndedrætsmuskulatur, hvorved det bliver muligt at få bedre kontrol over åndedrættet og mindske følelsen af åndenød.

Det at synge sammen skaber endvidere glæde, samhørighed og livsmod, og kan være med til at bryde den sociale isolation, som mange KOL-patienter oplever. Der foreligger indledende forskning på området, især fra England, som peger på en række positive effekter af sangtræning.

Blandt andet tyder det på, at sangtræning kan medføre en forbedret kontrol over åndedrætsfunktionen, og kan have en positiv indvirkning på dagligdagen og på den overordnede livskvalitet.

Overlæge og forskningsleder Uffe Bødtger fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus fortæller:

- Når man synger mange sammen, så forsvinder ens egen stemme i fællesskabet, og man har tidligere vist, at det at synge sammen skaber stor glæde og samhørighedsfølelse. Samtidig mener vi, at det at synge er rigtig nyttigt for vores krop. Man får stærkere mavemuskler, og man får mere kontrol over sin vejrtrækning, siger Uffe Bødtger.

Selvom det efterhånden anses for almindeligt antaget, at det er godt at synge for KOL-patienter, mangler der videnskabelige beviser for at det virker at synge.

Kontakt

Hvis du som borger har lyst til at vide mere om projektet eller har lyst til at deltage, så kan du kontakte sundhedskonsulent Vibeke Bastrup, viba@faxekommune.dk eller mobil: 23 45 73 55.

Projektet støttes af TrygFonden, Folkesundhed i Midten (Region Midt), Fonden til Lægevidenskabens Fremme, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Danmarks Lungeforening, Region Sjælland (Produktion, Forskning og Innovation), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Supplerende viden om projektet, kontakt:
Forsøgsansvarlig overlæge, ph.d, forskningsleder, Uffe Bødtger, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Næstved Sygehus, ubt@regionsjaelland.dk, mobil 2479 1426
Projektleder er ph.d.-studerende, Msc og klassisk sanger og sangpædagog, Mette Kaasgaard.

Øvrige deltagere i forskergruppen
Peter Vuust, professor, ph.d., leder af Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet, Ole Hilberg, overlæge, dr. med., Medicinsk Afd. Vejle Sygehus, og Anders Løkke, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital.