Du er her: ForsideNyhederFaxe Kommune har sat præg på KulturDanmark

Faxe Kommune har sat præg på KulturDanmark

Martin Hillerup, der er formand for Erhvervs- og Kulturudvalget, har været med i en arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen, der netop har afleveret deres anbefalinger til kulturministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Arbejdsgruppen blev nedsat i marts 2013. Den har haft til opgave at se på børn og unges muligheder for at møde og prøve kræfter med kunst og kultur i hverdagen.

Arbejdsgruppen har blandt andet anbefalet, at der etableres en ny børnekulturel struktur – kaldet BkiD – som kan understøtte samarbejdet mellem de nationale, regionale og kommunale tilbud med kunst og kultur til børn. Derudover ønsker gruppen, at der etableres et nyt nationalt videnscenter for ungekultur.

”Kunst og kultur bør være en integreret del af alle børn og unges hverdag. Derfor har vi blandt andet foreslået, at der oprettes lokale ’kulturambassadør-korps’ på skoler og i dagtilbud. Desuden er det – med den nye folkeskolereform – oplagt, at vi bruger vores lokale kulturtilbud i undervisningen. Vi skal udnytte de muligheder, der ligger lige for”, fastslår Martin Hillerup og tilføjer, at det er vigtigt, at gøre noget aktivt for at få flere med:

”Det er langt fra alle, der møder kunst og kultur i deres hverdag. Vi skal derfor sikre, at der er børn og unge, der bærer kulturen videre til de næste generationer”.

KulturDanmark:

KulturDanmark går ud på at udnytte og aktivere kulturens potentialer. Især i områderne udenfor de store byer. Kunst og kultur skal være mere synligt i hele Danmark.

Der har været nedsat i alt fem arbejdsgrupper:

  • Børn og unges møde med kunst og kultur
  • Talentpleje blandt børn og unge
  • Folkeoplysning og foreningers rolle
  • Tværgående samarbejde
  • Synliggørelse af kulturen

Alle grupper har bestået af et bredt udsnit af det kulturelle Danmark. F.eks. repræsentanter fra de kommunale og statslige forvaltninger, kulturinstitutioner, foreninger og turismeområdet.

Hver gruppe har den 9. oktober afleveret sine anbefalinger.

Herefter skal det vurderes hvilke anbefalinger der kan realiseres.