Du er her: ForsideNyhederFaxe Kommune øger målsætningerne på klimaområdet

Faxe Kommune øger målsætningerne på klimaområdet

Faxe Kommunes klimaudvalg har på møde den 24. oktober 2013 godkendt et forslag til en revideret Klima- og Energipolitik. Den reviderede politik sendes nu i offentlig høring frem til 12. november 2013.

I forslaget lægges op til at ændre målsætningerne for CO2 reduktionen for kommunen som geografisk område fra de nuværende 20 % til 30 % reduktion inden 2020.

Revisionen sker på Klimaudvalgets opfordring på baggrund af de seneste opgørelser af CO2 udledningen i Faxe kommune, som blev forelagt udvalget på møde 29. august 2013. Opgørelserne viser, at det går godt med nedbringelsen af CO2 udledningen i kommunen. For Faxe Kommune som virksomhed er det siden 2009 lykkedes at nedbringe udledningen med 10,3 %, mens der for kommunen som geografisk område er sket en reduktion på 18,4 % siden 2008.

Med de nye målsætninger bakker Faxe Kommunes Klimaudvalg op om regeringens ambitiøse nationale målsætninger om reduktion i drivhusgasser inden 2020.

Forslaget til den reviderede Klima- og Energipolitik kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside, www.faxekommune.dk/klima-energipolitik.

Yderligere oplysninger om Faxe Kommunes Klima- og Energipolitik kan fås ved at kontakte:

Nellie Ahrenkiel Bradsted Pedersen
Klimaudvalgsformand i Faxe Kommune

E-mail: nepea@faxekommune.dk