Du er her: ForsideNyhederFaxe Kommune skal følge statens indsatsprogram for spildevandsrensning

Faxe Kommune skal følge statens indsatsprogram for spildevandsrensning

Faxe Kommunes borgmester og formanden for teknik- og miljøudvalgetreagerer på udtalelse fra formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg i sag om spildevandsrensning. Faxe Kommune skal følge de indsatsplaner, som staten har vedtaget.

Formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsteen (DF), giver udtryk for,at hun mener, det er fornuftigt at måle på hver ejendom før der udstedes
forbud.

Faxe Kommune er uforstående over for denne udmelding, da staten allerede har fastlagt i et indsatsprogram, at der skal ske en spildevandsrensning.

Formanden for Faxe Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Ivan Lilleng, udtaler i den forbindelse:

”Dette er i modstrid med Folketingets flertal, der har pålagt kommunen at følge vandplanerne. Faxe kommune skal naturligvis fortsætte kloakeringen/rensningen, indtil der i givet fald bliver besluttet noget andet i Folketinget,” siger Ivan Lilleng.

Borgmester Knud Erik Hansen tilføjer:

”Skulle det flertal komme i Folketinget for at handle anderledes i kommunerne, så må vi forlange at staten samtidig anviser, hvem der skal betale erstatning for de tusinder, som så har kloakeret i tillid til at loven skal følges,” siger Knud Erik Hansen.

Kommunerne kan ikke stoppe den indsats, som staten har fastlagt i indsatsprogrammerne. Kommunerne skal gennemføre de indsatser, som er fastlagt i bekendtgørelsen. Overvågningen af vandmiljøet, herunder datagrundlaget, er statens ansvar.

Ivan Lilleng udtaler:

”En måling på den enkelte ejendom giver ingen mening. Der er tværtimod en klar melding om, at den enkelte ejendom ikke må forurene hverken meget eller lidt. En ændring i statens krav på dette område vil være en kovending i forhold til den linje, den danske stat har lagt siden lovgivningen fra 1997,” siger Ivan Lilleng.