Du er her: ForsideNyhederFaxe og Næstved byråd orienteret om rute 54

Faxe og Næstved byråd orienteret om rute 54

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken linjeføring byrådene i Faxe og Næstved vil anbefale forligskredsen i Folketinget. Men for at være klædt så godt som muligt på, mødtes de to byråd onsdag den 30. november med Vejdirektoratet for at få en uddybende redegørelse, stille spørgsmål og diskutere muligheder for og konsekvenser ved de fire forskellige linjeføringer, som er i spil.

I godt to år har Vejdirektoratet haft sin gang i området mellem Næstved og Sydmotorvejen. De har lavet undersøgelser, foretaget målinger og beregninger, der skal belyse de trafikale og miljømæssige konsekvenser for fire mulige linjeføringer ved en ny motorvej samt tre forskellige motorvejs-tilslutninger til vejnettet rundt om Næstved.

Arbejdet har resulteret i en VVM-redegørelse, som byrådene i Faxe og Næstved fik præsenteret på et fælles møde onsdag den 30. november.

”Jeg sætter stor pris på, at vi har holdt mødet sammen med vores kolleger fra Næstved. En ny motorvej er af så vigtig og afgørende betydning for hele vores område, at vi selvfølgelig skal tage de tværkommunale briller på og se vejen i et større perspektiv,” fortæller Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe og suppleres af sin borgmesterkollega fra Næstved, Carsten Rasmussen:

”Vi har fået en rigtig god og grundig orientering fra Vejdirektoratet og efterfølgende en god fælles snak. Vi har naturligvis også fulgt Vejdirektoratets arbejde tæt op til mødet og har alle benyttet enhver lejlighed til at fortælle politikerne i Folketinget, hvor afgørende det er for vores område, at de anlægger motorvejen. Med denne VVM, og dette møde, er vi tættere på end nogen sinde.”

De to byråd vil nu drøfte linjeføringer og muligheder hver for sig men er enige om at være i tæt dialog.

”Det er afgørende, at vi i hele området holder fast i en så stor enighed som muligt for på den måde at sende et stærkt fælles signal til Folketinget om, at motorvejen er nødvendig for udviklingen af vores område,” fortæller Knud Erik Hansen, der ser frem til den vækst, som motorvejen vil føre med sig.

Det samme gør Carsten Rasmussen, der også betoner vigtigheden af at beboerne i området mellem Næstved og Sydmotorvejen snart kan få klarhed over, hvor tæt den nye motorvej kommer på dem.

”Placeringen af en motorvej har været diskuteret lige så længe, jeg kan huske tilbage. Der er utrolig mange facetter og hensyn at tage. Det er klart, at der ikke er én entydig løsning, når der er så mange hensyn at tage, både til natur, bysamfund, støj, tidsbesparelser og økonomi. Derfor skal vi tænke os rigtig godt om.”

Den videre proces
VVM-redegørelsen er i offentlig høring frem til 20. januar 2017

Vejdirektoratet holder borgermøde i Toksværd Hallen, Tokesvej 1, mandag den 12. december klokken 19-21. Mødet begynder med en præsentation af undersøgelsens resultater, hvorefter der vil åben for debat og spørgsmål. Til sidst vil der blive mulighed for at tale med projektets fagfolk om bl.a. støj, natur og ekspropriation. Til dem, der er særligt interesserede i støj, har Vejdirektoratet forberedt nogle støjeksempler, som vil blive præsenteret fra kl. 18.30, dvs. en halv time før borgermødet starter.

Tirsdag 13. december vil Vejdirektoratet holde ’åbent hus’ i Holme-Olstrup Forsamlingshus fra klokken 10-17, hvor projektets fagfolk vil være stede, og der bliver lejlighed til at få en uformel snak eller stille mere konkrete spørgsmål.

Se mere her: vd.dk/naestved-ronnede

Eller hent et eksemplar af VVM-redegørelsen i borgerservice - enten i Faxe eller Haslev - eller på rådhuset i Frederiksgade i Haslev.

Folketinget har allerede afsat 350 mio. kr. til en motorvej og skal tage endelig stilling til linjeføring til foråret efter høringsperioden er forbi og efter Vejdirektoratet eventuelt har tilrettet undersøgelsen.

Fakta
Alt afhængigt af hvilken linjeføring forligskredsen i Folketinget ender med at beslutte sig for, vil motorvejen blive mellem 13 og 16 km lang. Beregninger viser, at der dagligt vil køre mellem 15.000 og 20.000 biler på vejen – igen alt afhængigt at placeringen. Det giver en samlet tidsbesparelse på op til 1.164 timer i døgnet.