Du er her: ForsideNyhederForlig om Budget 2014

Forlig om Budget 2014

Der er tirsdag den 18. september 2013 indgået forlig om Budget 2014-2017 i Faxe Kommune. Bag aftalen står Socialdemokraterne, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Der er tirsdag den 18. september 2013 indgået forlig om Budget 2014-2017 i Faxe Kommune. Bag aftalen står Socialdemokraterne, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Budget 2014

Med Budget 2014 sættes fokus på
  •     At styrke kvaliteten i folkeskolen, en samlet ungeindsats, kompetenceløft på børn og unge området samt på beskæftigelsesområdet.
  •     At styrke fritidsområdet, herunder at sikring af midler til Haslev Festdage, samt kompetenceløft til trænere og instruktører.
  •     Styrkelse af den kommunale indsats på erhvervs- og turismeområdet, med én indgang til Faxe Kommune for virksomhederne og erhvervslivet.
  •     Ejendomsstrategi der skal forbedre kvaliteten af de kommunale ejendomme og en minimering af antallet af m² i de kommende år.

Budget 2014 byder desuden på et afdæmpet anlægsniveau. Det dækker primært Sundhedscenter, kystsikring i Faxe Ladeplads, cykelsti mellem Rønnede og Faxe, og andre velfærds-, energi- og trafikinvesteringer.

Borgmester Knud Erik Hansen fortæller: ”Vi har nået et godt mål og jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en aftale, hvor næsten alle er med. Det giver ro, både i det politiske arbejde og i den daglige drift”.

Han fortsætter: ”Jeg er særligt glad for, at vi med den nye aftale kan styrke vores folkeskole. Vi har valgt at sikre indskolingen flere ressourcer til holddeling/tolærerordninger. Det er et vigtigt løft, der sammen med en samlet ungeindsats skal bygge bro mellem folkeskolen og unddomsuddannelserne.

Samtidig er det i nye budgetforlig aftalt at styrke både udsatte børn og unge samt beskæftigelsesområdet kompetencemæssigt med et klart fokus på borgeren og brugerne.

Forligsparterne er enige om, at der skal satses på den erhvervsrettede service i kommunen med én indgang til den kommunaleorganisation.

Med det nye budget er der aftalt opprioriteringer for samlet set 11,9 millioner kroner. Samtidig er der aftalt reduktioner for cirka 13,5 millioner kroner og det samlede budget har en balance på 0,6 millioner kroner i 2014.

Budget 2014 er ikke et spare-budget, men snarere et spørgsmål om at placere de samme penge anderledes”, afslutter borgmesteren.

Se aftalerne her:

Budgetforlig 2014-17 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)