Du er her: ForsideNyhederValg til Faxe Byråd og Regionsrådet 2013 - En højere stemmeprocent

Valg til Faxe Byråd og Regionsrådet 2013 - En højere stemmeprocent

Valgbestyrelsen i Faxe Kommune har torsdag den 22. august 2013 vedtaget en række nye tiltag, der skal være med til at hæve kommunens stemmeprocent.

”Vi skal have flere til at gå en tur i stemmeboksen”, fastslår borgmester Knud Erik Hansen. ”Det er vigtigt for det danske demokrati, at så mange som muligt er med til at bestemme. I byrådet bliver der jo truffet beslutninger, som har stor betydning for vores hverdag, så det er ikke ligegyldigt, om man stemmer eller ej. Det er et fælles ansvar og hver en stemme gør en forskel!”  

Faxe Kommune vil med plakater, flyers, annoncer og andet materiale sætte fokus på valget i de kommende måneder. Som noget nyt kan man også følge valgnattens resultater og forhandlinger på sidelinjen i kommunens valgcafé på Sofiendalskolen eller online på Facebook og www.faxekommune.dk.

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har opfordret kommunerne til at gøre lidt ekstra. Baggrunden er en faldende stemmeprocent ved sidste valg og målet er derfor, at imødegå en negativ spiral.

”Man kan stemme allerede nu i Borgerservice og vi arbejder på at gøre det let og enkelt at sætte sit kryds”, forklarer Knud Erik Hansen. ”Vi vil f.eks. køre rundt med en stemmebus, som både kommer ud til steder og arran-gementer, hvor mange er samlet, og til områder hvor udvalgte målgrupper færdes. Det gælder f.eks. de unge, udlændige, ældre, kontant-hjælpsmodtagere og socialt udsatte. Derudover vil bussen komme forbi en række boligområder, hvor der tidligere har været en lav stemmeprocent”, afslutter Knud Erik Hansen.

Alle er velkomne til at lægge vejen forbi stemmebussen eller Borgerservice. Borgerservice i Haslev har åbent hver lørdag, og i de sidste to uger før val-get, kan man også stemme om lørdagen i Faxe.
De nye initiativer er et forsøg, som valgbestyrelsen vil evaluere efter valget.

Stemmeprocenter:
På landsplan har valgdeltagelsen ved kommunalvalg været stabil over en periode på cirka 40 år. Med en stemmeprocent på cirka 70 procent.
Ved valget i 2009 faldt stemmeprocenten mar-kant, til 65,8 procent på landsplan. Det blev den laveste i 35 år.
Faxe Kommune havde en stemmeprocent på 67,4 ved valget i 2009.
Valgdeltagelsen var særligt lav blandt unge, udlændige og vælgere med kort uddannelsesmæssig baggrund.