Du er her: ForsideNyhederHar du idéer før der planlægges store solcelleparker i Faxe Kommune?

Har du idéer før der planlægges store solcelleparker i Faxe Kommune?

Borgermøde om solcelleparkers placering den 28. juni.
Faxe Kommune igangsætter nu overvejelser om den fremadrettede planlægning for store solcelleparker.

Inden videre planlægning, vil Plan & Kulturudvalget gerne have en helt indledende drøftelse af, hvilke ting kommunen skal lægge vægt på, når vi skal planlægge for store solcelleparker.

- Solcelleanlæg er et vigtigt bidrag til at løse overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Derfor glæder det mig, at der er interesse for at sætte anlæg op i vores kommune, anlæg af en sådan størrelse, at de gør en forskel, siger René Tuekær, formand for Plan & Kulturudvalget. 

- Jeg ser meget frem til, at så mange borgere som muligt kommer med deres forslag og idéer, så vi får placeret disse anlæg på en måde, så de generer mindst muligt. Og jeg håber, at rigtig mange vil møde op til borgermødet den 28. juni, tilføjer formanden. 

Idéer og forslag
Faxe Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til anlæggenes udformning og placering, beplantning med videre.

Faxe Kommune holder i denne forbindelse et temamøde for borgere om solenergianlæg torsdag den 28. juni klokken 19-21. 

Borgermødet afholdes i Rolloteket, Rådhusvej 4, 4640 Faxe – lige ved indgangen til Faxe Bibliotek.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 7. august 2018.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk

Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Du kan læse mere om den forestående planlægning på kommunens hjemmeside www.faxekommune.dk, under politik og demokrati - høringer.