Du er her: ForsideNyhederIntegrationskonference: Det vigtige samarbejde på tværs

Integrationskonference: Det vigtige samarbejde på tværs

Den hidtil største integrationskonference i Faxe Kommune
Faxe Kommune var torsdag vært ved en historisk stor integrationskonference på Kultunariet i Haslev.

Godt 100 ansatte i Faxe Kommune, som på hver deres måde arbejder med integration, var samlet for at finde integrationsløsninger på tværs af organisationen. Også repræsentanter fra kommunens mange frivillige var med for at give deres bud på en vellykket integration i samspillet med Faxe Kommune.

Som udgangspunkt er integrationsindsatsen placeret i Faxe Jobcenter, hvor nye borgere bliver modtaget og sat i gang med sprogundervisning og beskæftigelse. Men som ny borger i kommunen har man ofte kontakt med børnehaver, skoler, sundhedstilbud, ældrepleje og meget andet.

- Det er stigmatiserende at se de nye borgere alene som flygtninge. Vi ser dem som medborgere. Nogle af dem har gode forudsætninger og kommer hurtigt i gang på arbejdsmarkedet. Andre skal virkelig løftes. Men det er jo familier eller enkeltpersoner, som har hver deres individuelle behov for kontakt til kommunen. Derfor er sådan en dag vigtig, så vi finder gode løsninger på tværs af organisationen, siger Kasper Sonne, centerchef for Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Kasper Sonne fortæller, at der er stor vilje fra alle fremmødte ved konferencen til at få opgaven til at lykkes - og en enorm nysgerrighed på hinandens udfordringer. Alle er enige om, at integrationen lykkes, når de nye borgere har et liv uden for kommunale rammer, gerne med hjælp og brobygning til foreningslivet i kommunen.

Men hvad er så især til debat på sådan en konference? En af de klassiske udfordringer er familierne, lyder det fra Kasper Sonne.

For spørgsmålet er, om det er vigtigst at få de voksne godt på vej med sprogundervisning og job, så de kan være rollemodeller for deres børn? Eller er det vigtigst, at børnene får en god start?

- Det er en vigtig balancegang og en klar udfordring at koble indsatsen sådan sammen, at vi både har fokus på de voksne, der måtte have problemer, og de børn, der har problemer. Det er noget af det, vi taler os ind på ved sådan en konference her – og som jeg håber, vi finder gode løsninger på at imødekomme, siger Kasper Sonne.

Integrationskonferencen begyndte med en teaterforestilling om krig, flugt og drømme, hvor otte piger fortalte deres personlige oplevelser med den rædsel, de har set og oplevet – og også om deres håb, glæde og drømme om fremtiden her i Danmark. De kommer i Klub 13 i Frøgården i Haslev, som oprindeligt begyndte som et integrationsprojekt.

Dagen bød på oplæg fra de frivillige, som bidrager til integrationsindsatsen. Der var oplæg fra de forskellige centre og dermed faggrupper i kommunen. Og deltagerne hørte et personligt oplæg fra MD, PhD.-studerende Mohammad Mahdi Al-karagholi, der kunne fortælle om vigtige elementer i integrationsforløbet, da han og hans familie kom til Haslev fra Irak for 10 år siden.

Konferencen bød også på workshops, faggrupperne var blandet, så der kunne komme flest mulige input til forskellige temaer. For eksempel ”Opdragelse og samarbejde med familier”, ”Fritids- og foreningsliv” og ”Sundhedsfremme og Sundhedscenteret”.