Du er her: ForsideNyhederInvitation til Frivillighedskonference 2016 - Frivilligheden under forandring

Invitation til Frivillighedskonference 2016 - Frivilligheden under forandring

Frivillighedskonferencen
Kære forening og kære frivillig ! ...... Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund samt Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice inviterer hermed til Faxe Kommunes årlige frivillighedskonference.

Konferencen afholdes på Vibeengskolen (Hjerterummet), Vibeeng Alle 2, Haslev - onsdag den 26. oktober 2016 fra kl. 17:00 til kl. 21:15.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 19. oktober 2016 til Carsten Bent Riisager på cari@faxekommune.dk

Ved evt. spørgsmål til arrangementet er I meget velkomne til at kontakte Ina Leander på leand@faxekommune.dk
 


Nedenfor følger programmet:

Frivillighedskonference 2016 - Frivilligheden under forandring

PROGRAM:

17:00 – 17:15:
Velkomst v. formanden for Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund Camilla Meyer. Introduktion af aftenens program, samt en præsentation af 17-4 udvalgets arbejdsforløb og anbefalinger.

17:15 – 18:00:
”Samfundets udvikling og de seks typer frivillige”
Oplæg v. ingerfair/Frederik C. Boll

18:00 – 18:45:
”Resultaterne af samarbejdet mellem kommuner og foreninger” Oplæg v. prof. Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.

18:45 – 19:15:
PAUSE (mad, vand, frugt, kage, kaffe mv.)

17-4 udvalget om Frivillighed, Foreningsliv & Civilsamfund lægger op til debat om de anbefalinger, som udvalget har arbejdet med og er på vej til at færdiggøre. Debatterne foregår i 2 runder hvor konferencens deltagere, på skift, besøger de forskellige debatborde/medlemmer. Hvert bord repræsenterer en anbefaling.

19:15 – 20:00:
1. Debatrunde

Cafebord 1: Anbefaling/debat - At det nationale frivilligcharter er udgangspunkt for samarbejde og udvikling

Cafebord 2: Anbefaling/debat - At få frivilligheden ind i folkeskolen

Cafebord 3: Anbefaling/debat - At fortælle den gode frivillige historie
 
Cafebord 4: Anbefaling/debat - At løsne den mentale afstand foreningerne imellem

Cafebord 5: Anbefaling/debat - At frivilligheden har stor geografisk spredning

20:00 – 20:45:
2.  Debatrunde

Cafebord 6: Anbefaling/debat - At frivillighedens mangfoldighed respekteres

Cafebord 7: Anbefaling/debat - At definere grænser/rammer for samarbejdet og opgaver klart

Cafebord 8: Anbefaling/debat - At foreningsaktiviteter samles i fysiske fællesskaber

Cafebord 9: Anbefaling/debat - At etablere et Frivilligcenter

Cafebord 10: Anbefaling/debat - At etablere et Friviligt Samråd

20:45 – 21:00:
Opsamling af debatforløb v. Benny Agergaard.

21:00 – 21:15:
Afrunding v. Eli Jacobi Nielsen - Næstformand for Erhvervs- og Kulturudvalget.