Du er her: ForsideNyhederKender du kommunens krigshistorier?

Kender du kommunens krigshistorier?

lokalekilder.dk
Kommunearkiver præsenterer besættelsestiden på lokalekilder.dk

Kommunearkiverne på Sydsjælland og Lolland-Falster vil formidle landsdelens historie digitalt til skole-, gymnasieelever og mange andre. Nu er hjemmeside, kilder og film om historierne i kommunernes arkiver klar.

I de fire kommunearkiver, Faxe, Guldborgsund, Lolland og Næstved, vil vi gerne sætte mere af det historiske arkivmateriale i spil. Derfor har vi med et bidrag fra Kulturregion Storstrøm digitaliseret materiale fra en spændende periode i Danmarks- og verdenshistorien: besættelsen af Danmark 1940-1945. Danmarkshistoriens lokale vinkler på 2. verdenskrig er nemlig også din historie.

lokalekilder.dk har alle nu mulighed for at undersøge de spor - de originale kilder - som besættelsen efterlod hos den offentlige myndighed, som også dengang var tættest på borgernes hverdag, nemlig kommunen.

Bliv klogere på bl.a. tyskernes mange beslaglæggelser af bygninger, tyske flygtninge, lazaretter, begravelsespladser til flygtninge, der døde i Danmark, mødrehjælp, kommunale vagtværn, da politiet forsvandt i 1944, beskyttelse af borgerne mod luftangreb, varerationering, alsang, illegale blade og modstandsbevægelsen.

Alle kan have glæde af lokalekilder.dk, men vores særlige målgrupper er folkeskolens ældste elever samt gymnasieelever. Gennem kildesamlingen får de en nyskabende mulighed for at opleve besættelsen i et lokalt perspektiv i deres eget nærområde.

Målet er, at kommunearkiverne og de lokale kilder fremover tænkes meget mere aktivt ind i folkeskolens og gymnasiernes historieundervisning. Vores film og lokalekilder.dk skal derfor ses som en invitation til samarbejde mellem kommunearkiverne og uddannelsesinstitutioner på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Med filmen og kildesamlingen får eleverne mulighed for at opdage, hvad de kan bruge et kommunearkiv til, og de får kendskab til lokalhistorien på et professionelt historisk niveau.

Klik ind på lokalekilder.dk, se filmen og undersøg kilderne til din historie under besættelsen.
 


Fakta om kommunearkiverne:

De senere år har mange kommuner i Danmark oprettet egne arkiver, også kaldt stadsarkiver eller kommunearkiver.

På Sydsjælland og Lolland-Falster er der siden 2007 kommet fire nye kommunearkiver til, nemlig i Faxe, Guldborgsund, Lolland og Næstved kommuner.

Det er kommunernes pligt at sikre, at arkivalier fra forvaltninger, institutioner, kommunale samarbejder m.v. bevares i henhold til arkivlovens bestemmelser.

Kommunearkiverne skal derfor indsamle og bevare offentlige arkivalier af væsentlig administrativ, retlig eller historisk betydning for kommunen, uanset om de er skabt i papir eller digitalt i kommunernes it-systemer.

Kommunearkiverne indeholder store dele af vores fælles historie, fordi kommunerne i Danmark, gennem de seneste cirka 170 år er den offentlige myndighed, som har været og er tættest på borgernes hverdag og den lokale samfundsudvikling.

Kommunearkiverne er derfor også en væsentlig kilde til forståelsen af, hvem vi er, og hvordan vi er blevet til dem, vi er. Ja, måske får man endda et indtryk af, hvor vi er på vej hen.