Du er her: ForsideNyhederDu må gerne lave sankthansbål

Du må gerne lave sankthansbål

Du må gerne lave sankthansbål i år. Foto: Colourbox
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning siger ok til sankthansbål på lørdag. Men redningsberedskabet opfordrer fortsat til generel forsigtighed, for det er tørt derude.

Trods weekendens regn samt forventning om mere eller mindre nedbør de kommende dage frem mod sankthans, så er naturen fortsat meget tør.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har valgt ikke at indføre afbrændingsforbud frem mod lørdag.

Der opfordres i stedet fortsat til generel forsigtighed og omtanke ved brug af åben ild i naturen så som ukrudtsbrændere, ildsteder, terrassevarmere, svejse- og skære-aggregater med flere.

I forhold til de kommende sankthansbål gælder følgende krav:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtænkte huse, nåletræsbevoksninger m.v.og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

  • Placér bålet med omtanke.
  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når bålet tændes.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet – skån heksen denne gang.
  • Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.

Ved afbrænding af sankthansbål vil det altid være arrangøren/den bålansvarlige som tager den endelige afgørelse om forsvarligheden af bålafbrændingen.

Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på telefon 5578 7800 eller på deres hjemmeside www.msbr.dk.