Du er her: ForsideNyhederMesse om spildevandsrensning i det åbne land

Messe om spildevandsrensning i det åbne land

Messe
Nu inviterer Faxe og Stevns kommune til messe om rensning af spildevand i det åbne land.

På messen kan du få mere information om renseløsninger fra producenter og kloakmestre, stille spørgsmål til kommune og forsyning samt høre mere om rensekrav og andre hensyn der skal tages inden du vælger renseløsning.

Messen finder sted lørdag d. 19. oktober 2013 i Rønnede hallen Eskilstrupvej 7, 4683 Rønnede og har åbent mellem kl. 10 og 17.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget René Tuekær glæder sig over initiativet og udtaler: ”Der opstår nemt mange spørgsmål, når man står overfor at skulle rense sit spildevand. Med dette initiativ får borgerne mulighed for under samme tag at møde en lang række fagfolk, der kan besvarer disse spørgsmål”.

I de kommende år skal en række ejendomme i det åbne land i både Faxe og Stevns kommuner forbedre deres rensning af spildevand til gavn for natur og vandmiljø.  

Der findes forskellige metoder og anlæg til rensning af spildevand i det åbne land og alt efter rensekrav, undergrund mv. skal der benyttes forskellige anlæg på de enkelte anlæg.

Messen er derfor tænkt som en mulighed for, at du kan lære mere om spildevandsrensning i det åbne land, og på den baggrund få et godt grundlag for at vælge, hvilke løsning der passer bedst til netop din ejendom, inden ejendommens spildevandsrensning skal forbedres.

Få mere at vide
På Faxe Kommunes hjemmeside er der mulighed for at få flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land: www.faxekommune.dk/spildevandsrensning-i-det-åbne-land.

Yderligere oplysninger, kommentarer mv. - kontakt:

Centerschef Marianne Spang Bech, Center for Teknik & Miljø, e-mail mabeb@faxekommune.dk, tlf. 5620 3058

Baggrundsinformation
Ifølge kommunens spildevandsplan, som blev vedtaget af Byrådet i august 2012, skal mindst 700 ejendomme forbedre deres spildevandsrensning frem til 2015.

Der er ca. 2.750 ikke kloakerede ejendomme i det åbne land i Faxe Kommune. Af disse har ca. 1.800 ejendomme en utilstrækkelig rensning af spildevandet, hvor spildevandet kun renses i en bundfældningstank (septik- eller trixtank), hvilket betyder, at der ledes dårligt renset spildevand til vandløb og søer.

Udledningen af spildevand belaster vandmiljøet i stor grad og forringer livsbetingelserne for dyre- og plantelivet. Samtidig transporterer vandløbene spildevandet videre ud til kystområderne, hvor det forurener badevandet.

Ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal derfor iværksætte en forbedret rensning af spildevandet i de kommende år.

Spildevandsplanen 2012-2015 fastlægger, at det i første omgang er ejendomme i den vestlige del af kommunen - i oplandet til Tystrup Sø og Faxe Å - som frem til 2015 skal forbedre spildevandsrensningen.

I næste planperiode der løber fra 2016-2021 forventes det at spildevandsrensningen skal forbedres på yderligere ca. 900 ejendomme i det åbne land.

Eget privat renseanlæg eller kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning
I spildevandsplanen er det bestemt, at ejendomme, som udleder dårligt renset spildevand til dræn, vandløb eller søer skal forbedre spildevandsrensningen ved at etablere deres eget renseanlæg.

Vælger grundejer at etablere et privat renseanlæg, er der flere forskellige anlægstyper at vælge imellem. Det er dog ikke sikkert, at alle anlægstyper er anvendelige på den enkelte ejendom. Det afhænger i første omgang af den påkrævede rensningsgrad af ejendommens spildevand – det såkaldte renseklassekrav. Renseklassekravet er fastlagt i forhold det område, som spildevandet udledes til. Ejendommens renseklassekrav kan findes på kommunens digitale kortværk – BorgerGis – www.faxekommune.dk/kommunen-på-kort.

Udover renseklassekrav kan en række lokale forhold som bl.a. jordbundstype, grundvandsstand og vandindvindingsinteresser have betydning for hvilke typer af renseanlæg, der er en mulighed på ejendommen. En autoriseret kloakmester kan rådgive om mulighederne på den enkelte ejendom.

En alternativ løsning er, at flere naboer går sammen om at etablere et privat fælles renseanlæg.

Endelig har private boligejendomme også mulighed for at vælge et kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning.

Et kontraktligt medlemskab af forsyningen indebærer i hovedtræk, at Faxe Forsyning udfører, drifter og vedligeholder et renseanlæg på ejendommen. Grundejer skal betale tilslutningsbidrag, vandafledning og eventuel elregning for driften af renseanlægget samt afholde udgifter til eventuel ny bundfældningstank og nye ledninger frem til tanken.

Tidsplan for påbud i det åbne land

Tidsplan for påbud i det åbne land (PDF-fil åbner i nyt vindue)

I forbindelse med at Faxe Kommune stiller krav om forbedret spildevandsrensningen på ca. 700 ejendomme i det åbne land inden udgangen af 2015, og yderligere ca. 900 ejendomme i næste planperiode fra 2016-2021. Afholder Faxe Kommune i samarbejde med Stevns Kommune en messe omkring rensning af spildevand i det åbne land.