Du er her: ForsideNyhederDe mindste får nu en endnu bedre begyndelse på livet

De mindste får nu en endnu bedre begyndelse på livet

Faxe Kommune er en af 17 kommuner, som har fået midler fra de såkaldte satspuljemidler til en ekstraordinær fireårig indsats. Kommunens sundhedsplejersker skal i samarbejde med forældre og daginstitutioner give kommunens mindste en endnu bedre begyndelse på livet.

Børn og unge i Faxe Kommune skal have en opvækst, hvor de oplever sammenhæng, helhed og mening. Derfor vejer den fagligt stærke og tidligere indsats også tungt i Faxe Kommunes nye børnepolitik. En indsats som sundhedsplejen, dagplejerne, vuggestuerne og børnehaverne står bag i det daglige.

Personalet er på tværs af faggrupperne stærkt engagerede i, at de mindste skal have den bedste begyndelse på livet.

Derfor vækker det også stor glæde hos kommunens ledende sundhedsplejerske, Dorte Baunsgaard, at Faxe Kommune er blandt 17 kommuner, som nu får andel i sammenlagt 76,1 millioner kroner til en styrket indsats på området.

Faxe Kommune får nemlig knap fem millioner kroner til at styrke den tidlige indsats over for udsatte og sårbare børn. Det er penge fra de såkaldte satspuljemidler, som nu giver sundhedsplejerskernes en håndsrækning til den målrettede hjælp til sårbare familier. Familier der af forskellige grunde har udfordringer med at få hverdagen til at fungere.

- I sundhedsplejerskernes kontakt med familierne og deres spædbørn taler vi med mange forældre deres udfordringer i hverdagen. I nogle tilfælde anbefaler vi, at familierne fortsætter denne gode dialog og sparring med dagtilbuddene, siger Dorte Baunsgaard og tilføjer:

- Der kan være mange grunde til, at familierne føler sig udfordret. Ikke mindst kan overgangen fra hjemmet til pasning eller overgangen fra en daginstitution til en anden være forbundet med utryghed for nogle børn. Her ser vi et potentiale for at gøre en stor forskel. Derfor ser vi frem til at kunne understøtte forældrene og deres børn endnu bedre.

Det er afgørende, understreger Dorte Baunsgaard, at indsatsen bygger på et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne, det pædagogiske personale og familierne, så man i fællesskab finder løsninger på udfordringerne i barnets hverdag, både hjemme og i dagtilbuddet. Samarbejde er kodeordet her.

Projektets formål er formuleret sådan:

Formålet er at udvikle en systematik, hvor sundhedsplejen følger barnet og familien længere op i småbarnsalderen, så sundhedsplejen i et tværfagligt samarbejde med dagtilbud følger op på de problematikker sundhedsplejen tidligere blot har "videresendt" til dagtilbuddene.

I samarbejdet kan sundhedsplejen understøtte en god overgang i dagtilbud og skole ved de forskellige skift, som familien og barnet oplever.

Formålet er også at skabe et fælles sprog og fundament for god praksis, samt udvikle redskaber til at planlægge indsatser i samarbejde med familier, der befinder sig i en sårbar position. Gennem en øget systematik omkring samarbejdet kan det tværprofessionelle samarbejde forbedres mellem sagsbehandler, dagtilbud, PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) og andre relevante fagprofessionelle.