Du er her: ForsideNyhederMulighed for at reklamere for jeres forenings sommertilbud til børn og unge

Mulighed for at reklamere for jeres forenings sommertilbud til børn og unge

Faxe Ungdomsskole sommerbrochure 2014
Til foreningerne i Faxe Kommune ..............

Så nærmer tiden sig for overvejelser om mulige sommerferietilbud til børn og unge.

De sidste mange år har Faxe Ungdomsskole i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice og Folkeoplysningsudvalget udgivet en brochure på 20-24 sider, omhandlende sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Hvis det har interesse - er der også i år mulighed for på ½-1 A4 side at reklamere for Jeres sommertilbud til børn og unge i Faxe kommune.

Af annonceringen bør det fremgå:

• Hvem der arrangerer.
• Målgruppe, alderskrav etc.
• Hvor - og hvornår aktiviteten afvikles.
• Tilmeldingsfrist.
• Hvordan man tilmelder sig aktiviteten
• Pris - og hvordan betaling foregår.
• Kontaktperson, tlf., mail., adresse m.v.

Programmet trykkes i 5200 eksemplarer og deles - i samarbejde med skolerne - ud til alle skoleelever i kommunen i starten af maj måned.

I ugeaviserne vil der blive reklameret for programmet, når det er klart - og det sættes ind på Ungdomsskolens hjemmeside www.ungdomsskolen.net

For at vi kan sammensætte det endelige program, bedes I fremsende Jeres annonce via e-mail i et almindeligt Word-dokument, gerne indeholdende billeder, logo etc.

inden påske - tirsdag d. 8. april - og absolut senest tirsdag d. 22. april.

Er der spørgsmål, så mail eller ring til:

Niels Kristian Madsen
Viceinspektør
5120 5620
nikm@faxekommune.dk

eller

Tina Kjeldal Andersen
Sekretær
5620 3218
Tinaa@faxekommune.dk