Du er her: ForsideNyhederNatur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om biomasse-oplag

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om biomasse-oplag

Natur- og Miljøklagenævnet har den 30. januar 2017 ophævet fire afgørelser i sager om biomasse-oplag på fire adresser

Det drejer sig om VVM-afgørelser (vurdering af virkningerne på miljøet) for fire oplag af afgasset biomasse i beholdere på adresserne Tollerødvej 6A, Ulstrup Bygade 12A, Høsten Teglværksvej 10A og Ullerødvej 23.

Faxe Kommune havde for hvert oplag af afgasset biomasse afgjort, at oplagene ikke var VVM-pligtige, basseret på en screening.

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Faxe Kommunes afgørelser, da nævnet mener, at udspredningsarealerne, som er knyttet til anlæggene skulle indgå i screeningerne.

Faxe Kommune skal undersøge sagerne igen. Derfor undersøger vi nu, hvilken betydning afgørelserne har for de enkelte sager, og vi foretager en fornyet behandling.

Afgørelsen kan læses på følgende link: http://www.faxekommune.dk/tilladelser-godkendelser-biomasse-cpm