Du er her: ForsideNyhederNu etableres flotte udsigtspunkter på Stoksbjerg

Nu etableres flotte udsigtspunkter på Stoksbjerg

Nu etablerer Faxe Kommune og Gisselfeld Kloster to flotte udsigtspunkter på Stoksbjerg.

”Samarbejdet er kommet i stand efter at Faxe Naturråd i september i år var på besigtigelse på Stoksbjerg”, oplyser René Tuekær, formand for Faxe Naturråd. ”Det har været et længe næret ønske fra foreninger og borgere, at der er mulighed for at stå på bakken og kigge ud over landskabet. Dette ønske opfylder vi nu. Gisselfeld Kloster foretager trærydningen, og vi bekoster det.”

Stoksbjerg er en fredet, træbevokset sandbakke, som ejes af Gisselfeld Kloster.

”Vi er glade for, at vi i samarbejde med Faxe Kommune kan få etableret to udsigtspunkter mod sydvest”, oplyser Jens Risom, Gisselfeld Kloster. ”Vi håber at borgerne vil nyde udsigten ud over det flotte landskab med Susåen, Gødstrup Engsø, Porsmosen og Holmegårds Mose.”

Stoksbjerg fredet i 1952

Stoksbjerg er en 5 ha stor, tilgroet sandbakke, som hæver sig med stejle skrænter 10 m over det omgivende landskab. Bakken og en 100 m zone rundt om er omfattet af en landskabsfredning fra 1952. Bakken var dengang et åbent græsningsoverdrev med lyng, enebuske og enkelte træer men er nu helt tilgroet.

Pleje af andre fredede områder

I Faxe Kommune er der ud over Stoksbjerg fredede områder som Bagholt Mose, Blåbæk Mølle, Olstrup Skov, Feddet og Strandegård Dyrehave. Faxe Kommune har i flere år haft et samarbejde med Ivan Reedtz-Thott, ejer af Feddet og Strandegård Dyrehave. Samarbejdet sikrer, at der foretages pleje, så heden på Feddet bevares, og så Strandegård Dyrehave bevares som en lysåben skov.

Nu etableres flotte udsigtspunkter på Stoksbjerg (PDF-fil åbner i nyt vindue)