Du er her: ForsideNyhederOffentlig høring af projekt for vandløbene Faxe Å og Vivede Mølleå

Offentlig høring af projekt for vandløbene Faxe Å og Vivede Mølleå

Faxe Å

Faxe Kommune sender i henhold til Bekendtgørelse om vandløbsregulering § 15 et reguleringsprojekt for forbedring af de fysiske forhold af Faxe Å og Vivede Mølleå i høring i 4 uger fra. 15. juli til. 12. august 2013.

Formålet med projekterne er, at forbedre de fysiske forhold i vandløbet til gavn for fisk og vandløbsdyr, samt at forbedre ynglemulighederne for ørreder. De fysiske forhold i vandløbene forbedres ved at lægge sten og grus ud som vandløbsbund. Projektet ventes ikke, at ændre vandbalancen eller afstrømningen i området.

Projektet kan ses på kommunens hjemmeside eller rekvireres hos Natur og Vand, Industrivej 2, 4683 Rønnede.

Høringssvar til projektet sendes til Natur og Vand, Industrivej 2, 4683 Rønnede eller på mail natur@faxekommune.dk inden . 15. august 2013.


Projektbeskrivelse - Forbedring af fysiske forhold i vandløb regulering af Faxe Å (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Projekt beskrivelse - Regulering af Vivede Mølleå 1 (PDF-fil åbner i nyt vindue)