Du er her: ForsideNyhederOffentlig kloakering i St. Linde på vej

Offentlig kloakering i St. Linde på vej

Borgerne i St. Linde er positivt stemte for offentlig kloakering efter borgermøde.

Teknik- og Miljøudvalget har mandag den 16. april holdt møde med borgerene i St. Linde for at sikre en god proces, når der skal laves et tillæg til kommunens spildevandsplan. Udvalget har ønsket at sikre den optimale borgerinddragelse, så områdets beboere har det bedst mulige grundlag, når de skal vælge en løsning for deres spildevandsrensnng.

Udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen konkluderer på baggrund af borgermøde:

- Mødet har vist, at der blandt borgerne i St. Linde er en klar opbakning til, at Faxe Forsyning etablerer offentlig kloakering. Medmindre høringsfasen viser andet, så er det en løsning, jeg vil arbejde for sker hurtigst muligt.
 
Teknik- og Miljøudvalget tager formelt stilling til, om der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen på det næstkommende møde.