Du er her: ForsideNyhederSpildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land

Faxe Kommune øger indsatsen for at bistå ejendomme i det åbne land som nu skal leve op til statens krav om spildevandsrensning. Teknik- og Miljøudvalget opgraderer rådgivnings- og informationsindsatsen for at bistå bedst muligt i en situation, hvor en del ejendomme pålægges store udgifter som følge af statens krav.

Faxe Kommune har gennem de seneste år varslet borgerne om statens krav i forhold til rensning af spildevand i det åbne land og således givet ejerne af ejendommene mulighed for at disponere både tid og økonomi.

Faxe Kommune har forespurgt miljøministeren i 2013, om der var mulighed for at få ændret de aktuelle frister med henblik på at give mere tid til det, som for nogle kan betyde store investeringer. Men ministeren har blandt andet svaret, at indsatserne burde være sat i værk allerede i 1997, og at det er vigtigt, at de planlagte indsatser føres ud i livet. Jo før det sker, desto bedre for vandmiljøet.

Det betyder, at det nu er tid til at implementere statens krav til spildevandsrensning i det åbne land, og det gør Faxe Kommune nu som en af de sidste kommuner i landet. I Faxe Kommune er knap 1.500 ejendomme i det åbne land omfattet af statens krav.

Nye tiltag
Mange husejere har muligvis ikke været bevidste om kravet om spildevandsrensning for ejendomme i det åbne land, og at det kan medføre store udgifter for dem.

For at bistå husejere, som altså står over for de lovbestemte investeringer, har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget en række initiativer.

”Med nogle konkrete initiativer, som ligger inden for dét, vi har mulighed for at bidrage med som kommune, tilstræber Teknik- og Miljøudvalget at afbøde belastningen for husejerne og medvirke til en gennemførelse af indsatsen, der er så pragmatisk som overhovedet muligt,” siger Ivan Lilleng, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

”Det betyder blandt andet, at vi vil opprioritere informations- og rådgivningsindsatsen, indhente gode erfaringer fra kommuner med en tilsvarende stor udfordring på området, søge yderligere samarbejde med interessenter – for eksempel kloakmestre - og at vi politisk vil følge fremdriften tæt,” tilføjer formanden.

Baggrunden for statens krav
Spildevandsrensning har været en selvfølge i de danske byer i mange år, og byboere har betalt spildevandsafgifter. Det samme har erhvervslivet.

Folketinget besluttede i 1997, at vandmiljøet i Danmark skal forbedres og vedtog i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene søer, vandløb og badesteder, skal forbedre spildevandsrensning på ejendommen.
Ifølge miljøbeskyttelsesloven har ingen ret til at forurene, og lovgivningen skelner ikke imellem, om man forurener meget eller lidt.

Ivan Lilleng siger:

”Miljøbeskyttelsesloven er klar på det område. Der er ikke mulighed for at forskelsbehandle borgere hverken i land eller by med hensyn til kravet om rensning af deres spildevand, og når det gælder vurderingen af, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen er stor eller lille - ingen ejendom har ret til at forurene,” og han tilføjer:

”At der ikke kan konstateres en spildevandsbelastning fra en ejendom jævnt over hele året men alene dele af året har således ikke betydning for, om vi kan meddele et påbud til den enkelte ejendom om at sikre spildevandsrensning i det åbne land.”

Faxe Kommune gik i gang i 2013
Faxe Kommune sendte i 2013 en orientering ud til samtlige berørte ejendomme og lagde oplysninger om forbedrede spildevandsrensning på kommunens hjemmeside, før de første 700 ejendomme blev varslet og siden påbudt at forbedre spildevandsrensningen på deres ejendomme. I efteråret 2013 blev der afholdt en informationsmesse for at orientere borgerne om de nye krav til spildevandsrensning, samt oplyse dem om deres muligheder.

I maj 2015 blev der sendt information om mulighederne for at få hjælp til gennemførelse af spildevandsrensningen via en afdragsordning til de ejendomme, der har påbudsfrist i oktober 2016, og i juli 2015 til samtlige ejendomme med senere frist.

Man kan læse mere om spildevandsrensning i det åbne land her.