Du er her: ForsideNyhederStrandvejen kystsikres i år

Strandvejen kystsikres i år

I efteråret 2018 etableres en cirka 20 meter bred strand som kystsikring mellem lystbådehavnen i Faxe Ladeplads og Faxe Å. En del af sammenlagt 23 millioner kroner til kystsikring og rekreative faciliteter ved Faxe Ladeplads, som byrådet har bevilget.

Kommunen har allerede udført kystsikring syd for Faxe Å ved at etablere ny stenskråning og betonmur. Der er også kommet ny rampe med trappe, ligesom der midt på strækningen er etableret en ny ståltrappe, og der er udlagt ekstra sand på stranden.
 
Nu har Faxe Kommune netop indgået kontrakt med entreprenørvirksomheden Zøllner A/S, som har fået tildelt opgaven med at etablere den cirka 20 meter brede strand som kystsikring mellem lystbådehavnen og Faxe Å.
Fire virksomheder afgav tilbud, og lavestbydende var Zøllner A/S.
 
- Kystsikring i Faxe Ladeplads er højt prioriteret, så det er dejligt, at projektet kan gennemføres i år. Derfor håber jeg også på borgernes forståelse for de gener, der vil være i anlægsfasen, siger Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget.
 
Sandfodring
Kystsikringen sker ved, at der udlægges cirka 62.000 kubikmeter sand over og under vandet, såkaldt sandfodring. Over vandet etableres herved en cirka 20 meter bred strand.
Der etableres i den nordlige ende en rampe, så man kan komme ned til den nye strand med maskiner og fjerne tang med mere.

Sandet over og under vandet fungerer som kystsikring, da bølgerne løber sig trætte på sandet, så Strandvejen ikke overskylles så tit.
 
Bølgerne fjerner også sand, så Faxe Kommune forventer, at der skal vedligeholdelsesfodres med sand hvert femte år.
 
Faxe Kommune vil løbende orientere om arbejdet, blandt andet via kommunens hjemmeside.