Du er her: ForsideNyhederTaxibevillinger til kørsel i Haslev-området

Taxibevillinger til kørsel i Haslev-området

Taxi

Faxe Kommune opslår hermed to taxibevillinger til besættelse pr. 1. november 2013.

Interesserede ansøgere kan bruge følgende ansøgningsskema:

Taxibevilling - Ansøgning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgningsskema med tilhørende bilag i udfyldt stand skal være kommune  i hænde senest den 16. september 2013.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøger har egne kontante midler eller andre værdier på mindst kr. 50.000. Ved ansøgning om yderligere tilladelse forhøjes beløbet med kr. 25.000 for hver tilladelse, jf. bekendtgørelsen om taxikørsel m.v. Endvidere skal der gives samtykke til, at kommunen indhenter relevante oplysninger om personlige forhold, herunder oplysninger om gæld til det offentlige samt en udvidet straffeattest.

Ved aflevering af ansøgningen skal følgende vedlægges:

  • Kopi af dåbsattest, navneattest eller lignende,
  • Kopi af sygesikringsbevis.
  • Dokumentation for kontante midler eller andre værdier eller sikkerhedsstillelse (mindst 50.000 kr.).
  • Kopi af kørekort og erhvervskørekort.
  • Årsbudget og finansieringsplan for en vognmandsvirksomhed.
  • Dokumentation for tidligere beskæftigelse inden for erhvervsmæssig personalebefordring. Ansøger skal opfylde bekendtgørelsens krav om mindst 3 års beskæftigelse inden for de sidste 10 år.
  • Kopi af kursusbevis fra et af Trafikministeriets godkendte kurser for opnåelse af bevilling til taxikørsel. Såfremt kurset ikke er gennemført inden bevillingen udstedes, er det en betingelse, at det gennemføres senest 8 måneder efter bevillingsudstedelsen.

Ved tildelingen af tilladelsen bliver der blandt andet lagt vægt på:

  • Den erfaring ansøgerne har erhvervet inden for taxierhvervet eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Ansøgernes økonomiske forhold.
  • Om ansøgeren er tidligere straffet.

Der er ikke tilslutningspligt for bevillingshaveren til et fælles taxibestillingskontor, men ansøgere vil være forpligtet til at deltage i en vagtordning i samarbejde med de to andre bevillingshavere i Haslev-området.

Tildeling af tilladelse er betinget af, at modtageren af tilladelsen inden for 3 måneder fra tilladelses udstedelse foreviser registreringsattest for det køretøj, tilladelsen skal omfatte.

Ansøgningen bedes sendt til projekt@faxekommune.dk, eller

Faxe Kommune
Center for Teknik & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev