Du er her: ForsideNyhederUdbud af forpagtninger er stillet i bero

Udbud af forpagtninger er stillet i bero

Faxe Kommunes økonomiudvalg har besluttet, at sætte det igangværende udbud af alle kommunens forpagtninger i bero, og at forlænge de eksisterende forpagtningsaftaler i et år.

Baggrunden for beslutningen er, at det ønskes undersøgt om metoden Integreret Plantebeskyttelse – kaldet IPM – er så positiv og miljøvenlig, at kommunens pesticidhandlingsplan kan tilpasses, således at bortforpagtede arealer m.v. kan plantebeskyttes, som beskrevet med IPM-metoden.

Repræsentanter for landboforeningerne i kommunen har gjort opmærksom på de udfordringer der kan være for dem, der er naboer til sprøjtefri arealer og som forpagtere af sådanne arealer. Landboforeningen har derfor orienteret om IPM, som giver anderledes dyrkningsmetoder og tilgange til plantebeskyttelse.