Du er her: ForsideNyhederUddannelsesudvalget henter inspiration i Finland

Uddannelsesudvalget henter inspiration i Finland

Studietur til Finland
Uddannelsesudvalget sætter kursen mod måske verdens bedste skolesystem for at finde inspiration til arbejdet med målstyret undervisning på Faxe Kommunes folkeskoler.

Målstyret undervisning, en varieret skoledag og god klassetrivsel står højt på dagsorden, når uddannelsesudvalget i Faxe Kommune sætter kurs mod Finland på deres studietur den 1. februar.

Med Finland som destination rejser uddannelsesudvalget til et land, der er verdensberømt for sit skolesystem. Et skolesystem der gennem årene er blevet udpeget som verdens bedste af flere forskere og som gang på gang ligger i toppen af de internationale PISA-undersøgelser.

”Faxe Kommunes folkeskoler skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Det er ambitionen at mindske betydningen af social baggrund i forhold til elevernes faglige resultater og skabe den bedste trivsel,” siger Jonas Kristinsson, formand for uddannelsesudvalget.

Han tilføjer:

”I Faxe Kommune er vi godt i vej, men for at nå målet må vi gøre brug af erfaringer og viden om, hvad der virker. Der er gode grunde til, at det finske skolesystem har høstet anerkendelse inden for de seneste år. Eleverne i den finske folkeskole ligger i toppen af de store internationale undersøgelser. Klassetrivslen i skolen er gennemgående høj. Det faglige niveau i undervisningen er højt. De finske elever er kreative og dygtige til gruppesamarbejde. Det er vigtigt, at vores arbejde med kvalitet i folkeskolen bygger på viden om, hvad der virker og noget tyder på, at finnerne har fundet vejen til succes,” siger Jonas Kristinsson.

Målstyret undervisning i en varieret skoledag
På Faxe Kommunes folkeskoler er undervisningen tilrettelagt med størst mulig variation, til gavn for elevernes motivation og læring. Målstyret undervisning bidrager til at sætte konkrete og målbare mål for, hvad eleverne skal lære. Målstyret undervisning åbner op for varierede og differentierede undervisningsformer, der tilgodeser alle elevers læringspotentiale.

Det finske skolesystem er internationalt anerkendt for sammenhæng og gennemsigtighed gennem tydelig målstyring – fra nationale politikker til undervisningspraksis.

Faxe Kommune har netop vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal sikre at alle børn og unge i Faxe Kommune får en opvækst, hvor de oplever sammenhæng, helhed og mening.

”Faxe Kommunes folkeskoler spiller en central og afgørende rolle i at gøre visionen til virkelighed. Jeg er sikker på, at udvalgets inspirationstur vil give brugbar viden og indsigt i, hvordan vi sikrer, at alle børn og unge oplever at det er udfordrende og spændende at være folkeskolelev i Faxe Kommune,” tilføjer Jonas Kristinsson.

Mere kvalitet på vej
Inspirationsturen strækker sig over tre dage, fra den 1. til den 3. februar. Ud over uddannelsesudvalget deltager også skoleledere fra Faxe Kommunes folkeskoler i turen til Helsinki, Finland. Faxe Kommunes delegation vil udveksle erfaringer med finnerne og lade sig inspirere af skolebesøg og oplæg ved repræsentanter fra det finske skolesystem.

Det politiske fokus på kvalitet i Faxe Kommunes folkeskoler forsætter gennem det igangværende implementeringsarbejde for den ny sammenhængende børne- og ungepolitik, som vil afstedkomme fælles indsatsområder for højere kvalitet i Faxe Kommunes folkeskoler.

Foto: Colourbox