Du er her: ForsideNyhederUdsatterådets arbejde er nu gået i gang!

Udsatterådets arbejde er nu gået i gang!

Faxe Kommunes Udsatteråd har nu holdt deres første møde og har fået valgt formand og næstformand.

Faxe Kommunes Udsatteråd har holdt deres første møde den 19. januar 2017.

Engagementet blandt de udpegede medlemmer er stort, og de ser frem til at komme i gang med at arbejde for og med kommunens udsatte borgere.

På mødet valgte rådet Claus Cubbin, der repræsenterer værestedet Perlen, som formand, og Klaus Duelund, der repræsenterer Café Paraplyen, som næstformand.

Billedet viser formand Claus Cubbin og Næstformand Klaus Duelund Udsatterådets formandskab til det første møde, der blev afholdt på Værestedet Rosenhøj

Makkerparret Claus & Klaus glæder sig til arbejdet i rådet, der udover at være sparringspartner for Byrådet og primært Social- og Sundhedsudvalget, også har mulighed for at komme med egne initiativer og iværksætte aktiviteter.

Vi kunne for eksempel tænke os at der afholdes stævner under Idrætsforeningen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) i kommunen og at der generelt var flere muligheder for fritidsaktiviteter for dem, der ikke har råd til medlemskaber i foreningerne” siger formand Claus Cubbin.

Klaus Duelund tilføjer: ”Vi kunne også tænke os at synliggøre og fremme brugen af de fællesskaber og tilbud, der er i kommunen, som kan være med til at give borgere med sociale udfordringer flere muligheder for at deltage i meningsfulde netværk. Min erfaring er, at sportsklubber, foreninger, væresteder, kirken og andre fællesskaber er med til at skabe sociale platforme, der er med til at bryde social isolation og give håb og mod til at deltage i andre af samfundets sammenhænge.”

Derfor ønsker rådet også, at der allerede til næste møde i april måned laves et overblik over fritidstilbuddene i kommunen og de puljer, man kan søge, hvis man ikke har råd.

Udsatterådet har fået deres egen side på Faxe Kommunes hjemmeside:

http://www.faxekommune.dk/udsatteraadet-0
Her er der flere informationer om, hvad Udsatterådet er, hvem der er medlem og kontaktoplysninger, samt vedtægter med mere. Inden for den nærmeste fremtid kommer rådets dagsordener og referater også til at ligge på hjemmesiden, på lige fod med kommunens andre råd og nævn.

Hvis du har ideer eller input til Udsatterådet, kan du kontakte Claus Cubbin på clausc@live.dk, tlf. 42325149 eller Klaus Duelund på kdj.udsr@gmail.com

Udsatterådets sekretær Marieke Klauder Sandvad kan kontaktes på mklau@faxekommune.dk eller 56203505.