Du er her: ForsideNyhederValg til Faxe Byråd

Valg til Faxe Byråd

Hvis du vil være byrådsmedlem, så nærmer tiden sig for indlevering af kandidatlister. Du kan læse mere her.

Tirsdag den 21. november er der valg til Faxe Byråd.

Hvis du ønsker at blive byrådsmedlem og få indflydelse på forholdene i kommunen, så er det nu, du har mulighed for at stille op til byrådet.
Der skal vælges 25 medlemmer til byrådet. Valgperioden er fire år fra 1. januar 2018.

Hvem kan stille op?
Alle, der er fyldt 18 år, bor i kommunen, og er dansk statsborger, kan stille op. Som noget nyt gælder det også umyndiggjorte.

Du kan også stille op, hvis du er statsborger i EU, Island eller Norge, eller hvis du i de sidste tre år forud for valgdagen har haft fast bopæl i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland).

Som udlænding kan man ikke stille op, hvis man er

på tålt ophold eller
udvist ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse eller
indsat til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner direkte fra udlandet.

Hvordan gør jeg?
For at stille op, skal du/partiet udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger. Formularen kan fås ved henvendelse til valgsekretariatet på rådhuset i Haslev. Her kan du også få vejledning i, hvordan den skal udfyldes.

Stillere:
Partier som ikke er i byrådet i forvejen skal indhente underskrifter fra 25 vælgere (stillere) på kandidatlisteformularen.

Frister for indlevering af kandidatlister:
Partier, som i forvejen er repræsenteret i byrådet skal aflevere deres kandidatliste i valgsekretariatet i perioden:

5. september - 19. september 2017 klokken 12.00

Andre lister, som indsamler stiller-underskrifter, skal aflevere deres kandidatliste i valgsekretariatet i perioden:

19. september - 3. oktober 2017 klokken 12.00

Valgforbund og listeforbund:
Flere kandidatlister har mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Forbundet skal anmeldes på en blanket, som kan fås ved henvendelse til valgsekretariatet, og som skal afleveres samme sted senest den 9. oktober 2017 klokken 12.

Hvad sker der efter indlevering af kandidatliste?
Alle de opstillede lister og kandidater, samt de indgåede valgforbund, offentliggøres den 9. oktober 2017 ved opslag på kommunens hjemmeside og i Borgerservice.

Hvem kan stemme?
Alle, der kan stille op til valget, har også ret til at stemme. Vælgerne kan brevstemme fra den 10. oktober 2017.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Valgsekretariatet
Rådhuset
Frederiksgade 9
Haslev

Telefon 56 20 36 93 eller 56 20 36 94 eller pr. Digital Post til Faxe Kommune.

Vi opdaterer løbende information om kommunalvalget på hjemmesiden www.faxekommune.dk/valg