Øvrige informationer

Oplysninger om blandt andet møddingsplads, markstak og vaskeplads

Møddingsplads

Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter regler for, hvordan husdyrgødning skal opbevares korrekt på møddingspladser, i containere og markstakke, for at værne om miljøet.
Møddingspladsen skal være tæt i bunden. Der skal være afløb til en opsamlingsbeholder, og hvis du ikke muger dagligt ud, skal møddingen dækkes til med kompostdug, pressening el. lign.

Ved tildækning af møddingen sikrer du, at kvælstofforbindelser ikke mistes til omgivelserne, men gør gavn i marken, når gødningen udspredes.

Hvis ikke der er en møddingsplads på din ejendom, kan husdyrgødningen opbevares i en container. Containeren skal dog i følge reglerne, stå på et tæt underlag, med afløb til opsamlingsbeholder.

Markstak

Det er kun ”kompost”, der må lægges direkte i en markstak. Dybstrøelse er først kompost, når det har ligget i stalden i 3-4 måneder.
Det er altså kun, hvis dine husdyr står på en tyk dybstrøelsesmåtte inde i stalden, og at man kan nøjes med at muge ud 1 - 4 gange om året, at det kan lægges i en markstak. Hvis markstakken ikke bliver udspredt indenfor 1 uge, skal den overdækkes. Stakkene må højst ligge samme sted 1 år, og ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Har du mere end 4 heste med tilhørende føl, er det derfor ikke længere tilladt dagligt at lægge udmuget husdyrgødning direkte i markstak. Det skal lægges på en møddingsplads eller i en container beregnet til formålet.

Vaskeplads

Etablering af vaskeplads på et landbrug skal ske i henhold til vaskepladsbekendtgørelsen.
Du kan finde flere oplysninger om etablering af vaskeplads på et landbrug her:

Vaskeplads (PDF-fil åbner i nyt vindue)