Ofte stillede spørgsmål

Her finder du spørgsmål og svar om emner som uddannelse, straksaktivering, kontanthjælp osv.

 Skal jeg aktiveres på kontanthjælp?

Ja, det skal du. I Faxe har vi besluttet at straksaktivere alle ledige borgere.

Hvad er et uddannelsespålæg?

Alle unge under 25 år som ikke er forsørgere til børn og som endnu ikke har en uddannelse skal gennemføre en uddannelse. Det vil sige, når man henvender sig i jobcentret får du et pålæg om at starte uddannelse og lave en uddannelsesplan. Det skal du have gjort indenfor 6 uger. Ellers bortfalder retten til kontanthjælp.

 Hvorfor uddannelsespålæg?

For det første er det lovgivning (se under ”hvad er et uddannelsespålæg”).

Vi ved at mange ufaglærte job forsvinder i fremtiden, så grunden til at vi arbejder på at alle unge skal have en uddannelse er at sikre jer gode jobmuligheder og gode arbejdsforhold i fremtiden. Derudover vil vi forsøge at bevare det velfærdssamfund som vi har i dag og for at det kan lade sig gøre skal vi have en kvalificeret arbejdsstyrke.

 Bliver jeg fri for at tage uddannelse hvis jeg er gravid?

 Nej, du har uddannelsespålæg indtil du kan gå på barsel 4 uger før forventet fødsel.

 Kan jeg holde sommerferie på kontanthjælp?

Nej, du vil blive aktiveret i et relevant tilbud.

 Kan jeg få kontanthjælp mens jeg venter på at komme i skolepraktik?

Nej, for så er du i lovens forstand i et ’uafbrudt uddannelsesforløb’. I den periode skal du søge elevplads og evt. deltage i de suppleringskurser som skolen tilbyder så du kan bevare din forsørgelse på SU.

 Skal kommunen skaffe mig en bolig hvis jeg bliver smidt ud hjemmefra?

Nej, du skal sørge for at skrive dig op til mindst én boligforening. Når du har gjort det, har du mulighed for at henvende dig til borgerservice og blive skrevet op på kommunens akutliste.

 Har alle en sagsbehandler i kommunen?

Nej, du får først tildelt en sagsbehandler når der er behov for det og du henvender dig i jobcentret.

 Har du ret til kontanthjælp når jeg fylder 18 år?

Nej, men du har ret til at søge om kontanthjælp. Hvis du får bevilget kontanthjælp vil du få uddannelsespålæg og blive straksaktiveret.

 Kan jeg tage et sabbatår på kontanthjælp?

Nej, der skal foreligge en uddannelsesplan og du skal være tilmeldt en uddannelse indenfor 6 uger fra du henvender dig i jobcentret.

 Hvor meget får jeg i kontanthjælp når jeg er 18 år og hjemmeboende?

3214 kr. pr. måned før skat. Efter 6 måneders ledighed nedsættes ydelsen til 2815kr. pr. måned før skat.

 Hvilke typer for aktivering?

Jobcentret vil individuelt vurdere hvad der er relevant for dig. Det kan være et jobsøgningskursus, et ungeprojekt som er målrettet uddannelsesafklaring og hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til uddannelse eller en virksomhedspraktik for at sikre det rigtige uddannelsesvalg.

 Hvor og hvornår kan jeg henvende mig i jobcentret?

Du kan henvende dig i jobcentret når du er blevet 18 år, og ikke har anden forsørgelse. Det vil sige du ikke får SU eller har et arbejde. Hvis du ikke vil søge en ydelse fra kommunen, men ønsker råd og vejledning er du altid velkommen i jobcentret. Jobcentret i Faxe kommune ligger på Rådhusvej 2.

 Hvordan kan jeg blive dagpengeberettiget?

Hvis du har gennemført en kompetencegivende uddannelse kan du melde dig ind i en a-kasse. Det skal du gøre indenfor 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse. Du vil så være dagpengeberettiget efter 4 uger. Dagpengesatsen for nyuddannede er 13.996 kr. pr. måned. Du kan også blive dagpengeberettiget hvis du melder dig ind i en a-kasse og har 1 års fuldtidsarbejde. Så er dagpengesatsen 17.073 kr. pr. måned.

 Hvornår modtager jeg SU?

Når du er tilmeldt en uddannelse skal du søge SU på www.SU.dk, du kan søge SU 1 måned før du påbegynder uddannelse. SU’en er forudbetalt, hvilket betyder at den kommer til udbetaling den 1. i måneden for den måned der kommer. Hvis du starter uddannelse inden den 20. i måneden er du berettiget til SU for hele måneden. Hvis du starter efter den 20. i måneden, får du først SU for den efterfølgende måned.