Du er her: ForsideSelvbetjeningAnmeldelse af ny olietank og meddelelse om eksisterende olietanke

Anmeldelse af ny olietank og meddelelse om eksisterende olietanke

Skal du have ny olietank eller skal din olietank sløjfes skal det anmeldes til kommunen

Villaolietanke
En villaolietank er en tank, der er under 6.000 liter og bruges til fyringsolie i beboelser.

Skal du have ny olietank:
Du skal meddele Faxe Kommune, hvis du skal have en ny olietank, senest 2 uger før etableringen. Du skal indsende en kopi af tankattesten og en skitse med placering af tanken sammen med anmeldelsen. Det er vigtig selv at gemme tankattesten, da det er din garanti for, at tanken overholder loven og at den dækkes af forsikringen. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.

Når du skal sløjfe din olietank
Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, er den taget ud af brug og skal derfor sløjfes. Det betyder at den enten skal fjernes eller afblændes.

Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sin sløjfningstermin. 

Tryk her for nærmere information omkring olietanke