Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederJordOmrådeklassificering

Områdeklassificering

Byzone klassificeres generelt som et "lettere forurenet" område....

Kommunen kan ved udarbejdelse af regulativer undtage byzoneområder fra klassificeringen, hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område ikke er lettere forurenet. Omvendt kan kommunen også klassificere områder uden for byzone som "lettere forurenet".

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Faxe Kommune har gennemgået 7 byområder i forhold til sandsynlighed for lettere forurening. Enkelte områder er herved udtaget, så de ikke længere er klassificeret som lettere forurenet. Regulativ for jordstyring og områdeklassificering kan ses her:

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

I bilag B til regulativet er de klassificerede områder indtegnet på kort. Baggrunden for kommunens vurdering om udtagelse og inddragelse af visse områder står beskrevet i bilag C.

Hvad betyder det, at jorden klassificeres som lettere forurenet?

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at den skal fjernes. Der bør dog tages nogle enkle forholdsregler, især hvis små børn opholder sig på jorden.

Flytning af jord fra klassificerede områder skal anmeldes til kommunen.

Erfaringen viser, at jorden i de fleste byområder, typisk de ældre, er lettere forurenet. Undersøgelser har vist, at jorden indeholder tungmetaller og tjærestoffer i et højere niveau sammenlignet med stoffernes naturlige forekomst i jorden. Denne forurening stammer bl.a. fra bilers udstødning samt industriens udledning af røg og støv.

Du kan læse mere om områdeklassificering i Vejledning om områdeklassificering på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Er din ejendom omfattet af områdeklassificering?

Ved hjælp af Faxe Kommunes WebGIS, kan du se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen. Åbn WebGIS her
Her kan du indtaste din adresse, hvis du har klikket på "søgninger". Når din ejendom kommer frem på skærmbilledet, skal du åbne pilene i øvre faneblad til højre. Herefter kommer der en mappe frem, som du skal klikke på, der åbner nogle søgemuligheder i højre side af skærmbilledet. Her skal du sætte flueben i mappen "jordforurening" og dernæst "områdeklassificering".