Du er her: ForsideValgOphængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater

Fra kl. 12 lørdag den 28. oktober 2017

Bemærk, at klokkeslettet er ændret, således at man nu først må hænge valgplakater op fra kl. 12, og ikke som tidligere fra døgnets begyndelse, dvs. fra kl. 24. Valgplakater, som hænges op før kl. 12, tages ned for partiernes egen regning. 

Der kræves ikke en forudgående tilladelse fra vejmyndigheden til at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde nedenstående regler for ophængningen.

Hvor og hvornår må valgplakater ophænges?

Læs om reglerne og se eksempler i denne vejledning:

Vejledning om opsætning af valgplakater

Vejledning om opsætning af valgplakater - bilag 1

 •  Valgplakater må ophænges på lysmaster og elmaster. På offentlig vej må valgplakater endvidere ophænges på hegn, vejtræer, samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. På privat hegn skal ejerens skriftlige tilladelse indhentes.
 •  Valgplakaten skal være opsat på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8m2. Den skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.
 •  Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Til Kommunalvalget 21. november 2017 kan valgplakater opsættes fra lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 og skal senest være nedtaget den 29. november 2017

Hvor må valgplakater ikke ophænges?

 •  På motorveje og disses vejes rampeanlæg
 •  På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, lysreguleringer, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 •  På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 •  På afstemningsstedernes matrikler (jfr. kommunens praksis). Valgplakater må gerne hænge på eller ud til offentlig vej (udenfor matriklen), selvom det er tæt på indgangsdøren til et afstemningssted
 •  I midterrabatter på veje, hvor man må køre over 60 km/t eller hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
 •  Nærmere en 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant
 •  Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti
 •  Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning
 •  På sådan en måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed
 •  På sådan en måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen og i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden

Information fra SEAS/NVE om ophængning af valgplakater på deres master (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejmyndigheden kan nedtage plakater, som er ophængt i strid med reglerne og som ikke er nedtaget inde for 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt nedtagning eller er ophængt udenfor det tilladte tidsrum. Valgplakater som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet.

Ønsker man plakater opsat der går ud over ovennævnte regler, skal dette søges hos vejmyndigheden. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren under Trafik & Veje.
Er der spørgsmål til ovenstående, ønske om uddybning af reglerne eller spørgsmål til bestemte placeringer, er i velkomne til at kontakte trafikmyndigheden i Center for Plan & Miljø,
Trafik på tlf. 56 20 30 40 eller e-mail trafik@faxekommune.dk.