Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerOpkvalificering af ledige ved ansættelse

Opkvalificering af ledige ved ansættelse

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger.

Virksomheder kan søge om tilskud til alle former for kortere opkvalificeringsforløb, og det giver god mulighed for at målrette opkvalificeringen til din virksomheds konkrete behov. Jobcentret betaler for opkvalificeringen (kurset mv.), mens virksomheden betaler løn til den nyansatte. I nogle tilfælde har virksomheden mulighed for at få VEU-godtgørelse. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed.

Eksempel

Et revisionsfirma har brug for en pålidelig og stabil bogholder og ansætter derfor en lidt ældre kvinde, som tidligere har arbejdet i en økonomiafdeling. Kvinden har dog været ledig i ca. 18 måneder, så for at komme ajour med udviklingen søger virksomheden om et fire ugers bogføringskursus til kvinden. Jobcentret dækker kursusudgifterne, og virksomheden betaler almindelig løn, mens kvinden er på kursus. Efter en måned er hun klar til at indgå på lige fod med de andre bogholdere i firmaet.

Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt. Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed, samt andre særlige grupper.

Frem til 31. december 2019 kan opkvalificeringen også foregå op til tre måneder før en ansættelse, samt anvendes til ledige med kortere ledighed bag sig. Det kræver blot at ansættelsen sker inden for et område med rekrutteringsudfordringer*.

Fordele:

  • Mulighed for at målrette opkvalificering af nye medarbejdere til virksomhedens konkrete behov.
  • Springbræt for ledige med længerevarende ledighed til arbejdsmarkedet.

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne og procedurerne for opkvalificering af ledige ved ansættelse.