Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturOplever du gener fra dyr eller planter?

Oplever du gener fra dyr eller planter?

Visse arter af planter og dyr kan i perioder være generende. Her finder du råd og vejledning ved gener fra udvalgte dyr og planter...

Bjørneklo

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Faxe Kommune er fastlagt i indsatsplanen fra 2013.

Bjørneklo Faxe Kommunes indsats mod bjørneklo foregår i hele kommunen

Registrering af kæmpe-bjørneklo

Faxe Kommune opfordrer alle til at hjælpe med registreringen af kæmpe-bjørneklo her: Registering af kæmpe-bjørneklo.  Det er en stor hjælp i kampen mod bjørneklo. Registreringerne danner grundlag for kommunens indsats overfor kæmpe-bjørneklo.

                                                                                                                                                                                          I indsatsplanen er hele Faxe Kommune udpeget som indsatsområde til bekæmpelse af bjørneklo.

Effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal være indledt senest 1. juni hvert år.

Bekæmpelse skal også ske i vandløbsbræmmer langs vandløbene.

Du kan læse mere om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i indsatsplanen.

Iberisk Skovsnegl

- bedre kendt som dræbersnegl, har også fundet vej til Faxe Kommune
Flere borgere i Faxe Kommune har problemer med den iberiske skovsnegl eller dræbersnegl, som den også kaldes.

Kommunen har imidlertid ikke mulighed for at hjælpe folk med bekæmpelse af sneglene, og der foregår ikke nogen systematisk bekæmpelse på de kommunale arealer.

Iberisk skovsnegl (dræbersnegl) Iberisk skovsnegl - måske bedre kendt som dræbersnegl

Såfremt der er store problemer med Iberisk Skovsnegl på kommunale arealer, anmodes naboer, som kan være generet at snegle fra disse arealer, om at indberette dette til kommunen.

Hvis sneglene skal begrænses til et tåleligt niveau (udryddelse er nok umuligt) er det vigtigt, at alle i området arbejder med.

Metoden er indsamling og aflivning - kommunen gør opmærksom på, at aflivning selvfølgelig skal ske humant. Da sneglene kan være et stort problem, vil Faxe Kommune anbefale, at kommunens borgere følger Naturstyrelsens anvisninger for bekæmpelse af dræbersneglen

Naturstyrelsen anbefaler:

  • Sneglene indsamles i en spand og overhældes med spilkogende vand - sneglene dør straks.
  • Sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død.

Derefter kan de døde snegle graves ned.

For en bekæmpelse kan følgende årsplan anbefales:

Årets gang i en sneglehave (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Flagermus

- er du generet af lugt eller støj?
Flagermusene er en del af den danske natur og kan give nogle fine naturoplevelser, ligesom de medvirker til at begrænse visse skadelige insekters udbredelse.
Flagermusen skal derfor bevares og hjælpes i den danske natur.

flagermus Flagermus er fredet i Danmark

De danske flagermus er fredede, dvs, man må ikke ødelægge deres levesteder, bekæmpe dem eller lignende.

Men i tilfælde hvor lugt eller støjgener fra flagremus ikke kan afhjælpes, kan man prøve at få flagermusene til at flytte.

Du kan finde informationer på Naturstyrelsens hjemmeside om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af flagermus.

Fugle

På visse tider af året er der borgere i Faxe Kommune, som oplever gener fra fugle. Det drejer sig oftest om råger eller duer.

Skadevoldende vildt

Du kan søge tilladelse til at regulere krager, råger, duer, skader etc. på Naturstyrelsens hjemmeside. Tilladelsen er tidsbegrænset, så du skal søge ny tilladelse, hver gang du har et problem med skadevoldende vildt, som du ønsker at regulere. Det gælder som hovedregel, at reguleringen skal finde sted mellem februar og april. Derudover kræver det naturligvis, at ansøger har et gyldigt jagttegn. Man tidligst ansøge fire uger før arten i henhold til vildtskadebekendtgørelsen kan reguleres. Husk, at det er grundejeren, der skal ansøge.

Råger

Råge Råger yngler og overnatter i større eller mindre kolonier. På grund af støjen er de ikke altid lige populære naboer.

Mange mennesker føler sig generet af råger, som larmer enten på deres overnatningspladser eller i kolonier. Voksne råger må normalt kun skydes, hvis de gør skade på markafgrøder. Problemet er også, at selvom man skyder nogle af rågerne, forsvinder flokken ikke. Den flytter sig bare til nogle andre træer, og så er det andre mennesker, det går ud over.

Vi må acceptere, at naturen ind imellem kommer tæt på, og ikke altid er lige behagelig. Hvis problemet bliver så slemt, at man kan tale om sundhedsskade (støjgener, så man ikke kan sove), kan ejeren af arealet, hvor rågerne er bosat, ansøge Naturstyrelsen om en dispensation til såkaldt regulering af fuglene. Naturstyrelsen vil så vurdere, om generne er så store, at beskydning er nødvendig.

Duer

By-duer er ikke omfattet af Lov om jagt og vildtforvaltning, fordi de traditionelt betragtes som husdyr. I jagtlovgivningen er der således ikke fastsat særlige tidspunkter, hvor man må fange og aflive by-duerne, der teknisk kaldes ’forvildede tamduer’. I princippet må man altså fange og aflive by-duer hele året rundt, men dyreværnslovgivningen skal selvfølgelig overholdes.

Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside om hvordan man slipper af med uønskede dyr.