Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerOprettelse af fleksjob

Oprettelse af fleksjob

Virksomheder, der har medarbejdere, der er berettigede til fleksjob, tager et socialt ansvar og får samtidig mulighed for at ansætte medarbejdere til opgaver, der måske ikke har behov for at være fuldtidsstillinger.

Med den nye fleksjobordning (pr. 1. jan. 2013) kan det bedre betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob - også selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Som arbejdsgiver udbetaler du kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud til lønnen fra kommunen på ca. 17.000 kr. pr. måned (svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats - der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension).

Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kroner om måneden før skat. Det betyder, at når lønnen øges med 1.000 kr., modregnes der ca. 300 kr. i tilskuddet, og den samlede indkomst for den fleksjobansatte bliver dermed 700 kr. højere. Når månedslønnen før skat overstiger 13.208 kr., bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen. Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på ca. 36.400 kr. pr. måned. Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Eksempel

Den 47-årige automekaniker Uffe bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 15 timere om ugen og modtage suplerende flekstilskud fra kommunen.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Fleksjob bevilges for en 5 årig periode. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob.

Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredsskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Fordele:

  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer. Ansættes en fleksjobber i 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 procent, betales således timeløn for 10 timer.
  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.
  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

Fastholdelse af allerede ansatte i fleksjob
Hvis virksomheden ønsker at fastholde en allerede ansat med fleksjobordningen, skal den ansatte have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder (med en skriftlig aftale), inden der kan tages stilling til/oprettes et fleksjob**.

**Ved fastholdelsesfleksjob skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler / på særlige vilkår. Der kan ses bort fra reglen om 12 måneders ansættelse under de sociale kapitler / særlige vilkår, hvis der er tale om akut opstået sygdom eller ulykke.