Du er her: ForsideTrafik & VejeSkilte på vejenOpsætning af midlertidige skilte, plakater og bannere

Opsætning af midlertidige skilte, plakater og bannere

Du kan her finde information om opsætning af skilte, plakater og bannere langs vejene i Faxe Kommune

Der er mulighed for at opsætte plakater til forskellige arrangementer i Faxe Kommune. Der er udarbejdet et regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere på vejareal i forbindelse med arrangementer, cirkusforestillinger mv.

Regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere i Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Regulativet skal først og fremmest sikre, at plakater ikke sidder til fare eller ulempe for færdslen. Dernæst skal det sikre, at opsætning af plakater ikke får et omfang så det skæmmer bybilledet eller det åbne land.

Inden plakater opsættes skal der indhentes tilladelse fra Center for Plan & Miljø - Trafik.

Du kan søge om tilladelse til opsætning af plakater mv. ved at gå ind på www.virk.dk og logge ind med dit NemID. Her finder du også vejledning til hvordan du udfylder ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal være sendt min. 15 arbejdsdage før skiltene, plakaterne eller bannerne ønskes opsat.

Valgplakater

Regulativet og krav til ansøgning, gælder ikke for opsætning af plakater i forbindelse med valgagitation.

Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

I 2017 kan valgplakater opsættes lørdag den 28. oktober 2017  kl. 12.00 og skal nedtages senest onsdag den 29. november 2017.

Se vejledning om opsætninger af valgplakater i Faxe Kommune herunder.

Vejledning om opsætning af valgplakater (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejledning om opsætning af valgplakater - Bilag 1 (PDF-fil åbner i nyt vindue)