Optagelse og karakterkrav

Optagelse til SOSU-uddannelsen og PA-uddannelsen

Elevoptagelsen for SOSU-uddannelsen og PA-uddannelsen varetages af kommunerne fra 2016. Fra medio august 2015 vil der blive opslået elevstillinger til SOSU-uddannelsen med start i januar 2016.

På kommunens hjemmeside under "Job i kommunen" vil stillingsopslag løbende blive annonceret.

SOSU-skolen optager eleven og kompetencevurderer, hvor meget skoleundervisning eleven skal have.

Karakterkrav

For at blive optaget på SOSU-uddannelsen eller på PA-uddannelsen skal eleven som minimum have et karaktergennemsnit på 2 i både dansk og matematik fra folkeskolen.

Grundforløb

Alle elever skal fra august 2015 starte på et Grundforløb - med enkelte undtagelser. Du kan læse mere om grundforløb på SOSU-skolens hjemmesiden. Ansøgningen foregår via Optagelse.dk

Årligt optag af elever

I Faxe Kommune bliver der ansat ca. 100 elever årligt

  • 66 social- og sundhedshjælperelever (SSH)
  • 16 social- og sundhedsassistentelever (SSA)
  • 18 pædagogisk assistentelever (PA)

Kontaktoplysninger og links

Du kan kontakte uddannelseskonsulent Åse Høybye for yderligere information på telefon 51 55 13 19 eller på mail aash@faxekommune.dk

Link til SOSU-skolens vejledning finder du her: http://www.sosusj.dk/til-praktikken/kontakt-vejleder-og-administration/