Ordblindeundervisning (OBU)

De fleste job og arbejdsfunktioner kræver efterhånden basale læse- og skrivefærdigheder, og for medarbejdere, der er ordblinde, bliver det stadig sværere at begå sig i et almindeligt arbejdsliv. 

Eksempel

En skraldemand får pludselig svært ved at klare sit arbejde, da der indføres nye vejledninger og dokumentationskrav. Heldigvis har han modet til at fortælle sin driftchef sender ham straks hen på det lokale VUC, hvor han bliver testet og får tilrettelagt en individuel uddannelsesplan.  Efter 3 måneders intensiv aftenundervisning og introduktion til et tele-til-tekst program, kan medarbejderen udfylde sin nye rolle på samme vilkår som sine kolleger.

Med OBU kan en ordblind medarbejder dog hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster samt få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer som f.eks. talegenkendelse begrænse sit skrive- og læsehandicap og indøve strategier, der både kan hjælpe med at effektivisere arbejdet og være en støtte i mange andre sammenhænge.

Et eventuelt tilbud om OBU baseres på en række test hos uddannelsesudbyderen. Såfremt OBU er det rette tilbud, danner testresultaterne baggrund for en individuel undervisningsplan, der i videst muligt omfang inddrager de tekster og udfordringer, der er relevante for medarbejderens hverdag.

Undervisningen kan både foregå individuelt eller i hold med 2-6 deltagere. Der er ikke fastlagt timetal og forløbene kan være korte og f.eks. fokusere på et enkelt it-værktøj, eller være længere og kombinere mere traditionel undervisning med introduktion til nye værktøjer – dog. Maks. 80 timer pr. forløb. Undervisning og undervisningsmaterialer er gratis for medarbejdere og virksomhed.