Du er her: ForsideOverordnet tidsplan for kommuneplan 2013

Overordnet tidsplan for kommuneplan 2013

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for arbejdet med kommuneplanens revidering.

Januar/februar                    
Startrunde, møder

Marts/april                          
Udredninger, analyser

April/maj                            
Planskitser, MV scoping/høring

April–juni                            
Udarbejdelse af planforslag

August                                
Politisk behandling af forslag

Sep./okt.                             
Offentlig høring

December                            
Endelig vedtagelse