BG Stone, Havnevej, 4654 Faxe Ladeplads

Faxe Kommune har den 27. juni 2013 meddelt påbud om at begrænse støvgener til BG Stone på Havnevej, 4654 Faxe Ladeplads.

Påbuddet er meddelt i henhold til § 42, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Påbuddet blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 3. september 2014 har stadfæstet kommunens påbud om overrisling mv. ved stenknusning med følgende tilføjelse: Oprydningen skal ske efter stenknusningen og inden arbejdspladsen forlades og på en måde, som efter Faxe Kommunes vurdering er tilstrækkelig til at hindre støvspredning.

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Påbud om overrisling i forbindelse med stenknusning samt vurdering af støv fra knusningen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Varsling af påbud om overrisling i forbindelse med stenknusning samt vurdering af støv fra knusningen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bemærkninger fra By- og Kystlauget (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bemærkninger fra Sven Gerner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Indsigelser til Faxe Kommunes varsling af påbud til BG Stone (PDF-fil åbner i nyt vindue)

procedure nr12BG Fakse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pressemeddelelse, BG Stone (PDF-fil åbner i nyt vindue)


Faxe Kommune har modtaget 3 klager over påbuddet. De 3 klager kan læses nedenfor (klager uden bilag).

Klage over procedure (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klage til Natur og Miljø over påbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Natur og miljøklagenævnet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommunes udtalelse i forbindelse med klage over påbud til BG Stone (PDF-fil åbner i nyt vindue)