Du er her: ForsideFamilie og børnTilsynPædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven, herunder med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Pædagogisk tilsyn føres hvert andet år, jf. dagtilbudsloven § 5, hvortil privat pasning med tilskud efter dagtilbudslovens § 81 og tilsyn med private pasningsordninger § 78 hører under. 

Det planlagte pædagogiske tilsyn er todelt, idet tilsynet dels fungerer som et middel til pædagogisk kvalitetsudvikling, samt som et kontrolbesøg på vegne af Byrådet, som skal tilse om Dagtilbudsloven og de kommunalpolitiske retningslinjer overholdes.

Tilsynsmaterialet er udarbejdet af Center for Børn & Undervisning og tager afsæt i et forskningsbaseret grundlag for, hvad der kendetegner høj kvalitet i dagtilbud og hvordan det ser ud i praksis. Dette skaber mulighed for, at sikre en fælles viden og mål for, hvilke kvalitetsparametre Faxe Kommune skal arbejde ud fra. 

Pædagogisk tilsynsmateriale for dagtilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)