Parcelhusgrunde til salg

To parcelhusgrunde til salg i Orup på Maltvej 10 og 12 (ikke byggemodnede)

Maltvej 10 og 12 er beliggende i den østlige del af landsbyen Orup. Den nordlige grund er på 709 m2, og den sydlige er på 716 m2.

Grundene er omfattet af lokalplan 400-3.

Grundene sælges for højeste bud. Grundene er ikke byggemodnede. Køber skal udover købsprisen eksempelvis afholde følgende udgifter:

  •     Indkørsel/overkørsel til grund
  •     Kloakanlæg (inklusiv tilslutningsafgift)
  •     Vandforsyning (inklusiv tilslutningsafgift til vandværk)
  •     Antenne (det er ikke muligt at blive tilsluttet fællesantenne)
  •     Elforsyning (inklusiv tilslutningsafgift til SEAS-NVE A/S)
  •     Ledningsudgifter for kloak, vand, gas med mere fra indføring på grunden)
  •     Eventuel jordbundsundersøgelse

Der er mulighed for at opføre enfamiliehuse på grundene med en bebyggelsesprocent på 25 med udnyttelig tagetage, med en kraftig taghældning og opført i røde eller gule tegl eller med vandskuret mur i hvid eller okkerfarve. Se øvrige krav til bebyggelse i lokalplanen.

Ønsker du at købe en af grundene, skal du sende dit skriftlige tilbud til Faxe Kommune, Politisk & Juridisk Sekretariat, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Kommunen kan forkaste de indkomne tilbud. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Rekvirer yderligere salgsmateriale ved henvendelse til kommunen@faxekommune.dk eller på telefon 56 20 36 94.