Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerPlaner for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Planer for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev er nu i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har den 15. marts 2018 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 500-85 den 15. marts 2018. Planforslagene offentliggøres tirsdag den 3. april 2018 og er nu i høring frem til tirsdag den 29. maj 2018. Planforslagene kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Forslag til Kommunplantillæg nr. 16 finder du her: 
https://dokument.plandata.dk/12_9415635_1522741295298.pdf

Forslag til lokalplan nr. 500-85 finder du her:
https://dokument.plandata.dk/20_9400352_1522741327516.pdf

Dine muligheder
Bemærkninger,  eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senst tirsdag den 29. maj 2018. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Der afholdes borgermøde om planforslagene den 23. april 2018 kl. 19.00-20.30, Frederiksgade 9 i Kantinen. Her kan du høre mere om planforslagenes indhold og komme med spørgsmål til planlægningen.

Har du spørgsmål til planlægningen kan du kontakte planafdelingen på 5620 3019.

Planforslagenes indhold
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 500-85 åbner mulighed for at udvikle EUC's tidligere skoleområde til boligområde med omdannelse af eksisterende bebyggelse til boliger og etablering af ny bebyggelse i op til 3 etager. Der gives mulighed for op til 130 boliger i alt. Der gives der ud over mulighed for, at der kan etableres visse former for liberalt erhverv, overnatningsvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder, som er forenelige med et boligområde.

I forbindelse med planarbejdet er der blevet udarbejdet et trafiknotat, der belyser de trafikale konsekvenser af en fuldt realiseret lokalplan. Trafiknotatet kan du se her:

Trafiknotat (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Midlertidige retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra en 3. april 2018, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 500-85, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.