Du er her: ForsideSelvbetjeningPlejevederlag til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem

Faxe Kommune giver økonomisk støtte i form af plejevederlag, så døende borgere kan blive passet i eget hjem af pårørende eller andre nærtstående.

Hvem kan få plejevederlag?
Personer, der passer en nærtstående, som ønsker at dø hjemme, kan få bevilget plejevederlag af kommunen.

Plejevederlaget bevilges i den kommune, hvor pasningen af den døende skal foregå. Der udbetales plejevederlag til den person, der passer den døende i hjemmet.

Plejevederlaget kan udbetales som refusion til en arbejdsgiver, der udbetaler fuld løn under fraværet ved pasning af døende.

Alle har ret til plejevederlag uanset om de er lønmodtagere, hjemmegående, studerende, folke- og førtidspensionister, selvstændige og kontanthjælpsmodtagere.

Plejevederlagets størrelse afhænger af, om ansøgeren er berettiget til sygedagpenge ved sygdom.

Betingelser
Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er, at: 

  • den døendes prognose er kort levetid, og der foreligger en udtalelse fra læge om dette
  • den døende har et plejebehov
  • den døende og orlovstageren er enige om at etablere orloven
  • den døende ikke har eller får ophold på sygehus, i plejebolig, på aflastningsplads eller på hospice, hvor plejen varetages af tilknyttet personale

Varighed
Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes hjælp. Hjælp kan ydes, så længe lovens betingelser er opfyldt.

Ansøgning

Du kan søge via internettet (kræver Nem-Id eller digital signatur).

Du kan også vælge, at udskrive ansøgningsskemaet og sende det til: 

Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690 Haslev