PPR fakta

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder forebyggende og behandlende indsatser for at fremme trivsel og udvikling hos børn i alderen 0 -18 år samt hos det ufødte barn.

PPR er en del af Center for Børn & Undervisning. Vi leverer specialiserede indsatser møntet på dagpasning og skole. Vi tilbyder indsatser via rådgivning, behandling, konsultation, supervision, edukation og undersøgelse.

Vi arbejder i de netværk og fællesskaber der er af betydning for barnet og den unge og indrager således børn, unge, familier, pædagoger og lærere i et aktivt samarbejde. I PPR har vi kontinuerligt den gode kvalitet i opgaveløsningen for øje. Vi er optaget af hvad der fungerer, vi evaluerer og videreudvikler PPR's indsatser.

Lederen af PPR er psykolog:
Pia Jannie Frydkjær
E-mailppr2@faxekommune.dk

PPR kan kontaktes på telefon:
56 20 34 60

Adresser:
PPR, Sofiendalsvej 42a, 4690 Haslev