Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerPraktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 25 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads.

Selve erhvervsgrunduddannelsen varer to år, og praktik og skoleforløb skræddersys, så det passer virksomheden bedst muligt. Praktikaftalens første tre måneder er prøvetid. I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn efter gældende overenskomst på området. I skoleperioderne får Egu-eleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen. Under hele forløbet står en egu-vejleder klar med støtte og vejledning. Forløbet afsluttes med at virksomhed i samarbejde med egu-vejleder udfylder et gennemførelsesbevis.

Bonus*
Private virksomheder, der ansætter EGU-elever, har mulighed for at ansøge om en samlet bonus på 40.000 kr. hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Beløbet udbetales med 20.000 kr. til virksomheden efter 6 måneders praktik og yderligere med 20.000 kr. ved fuldførelse af forløbet.

Eksempel

Katrine på 25 år er ordblind og har svært ved at følge et normalt uddannelsesforløb. Hun drømmer om at blive gartner og i samarbejde med sin egu-vejleder finder Katrine derfor et gartneri, som har brug for ekstra hænder. Gartneriet og Katrine laver en aftale om et toårigt Egu-forløb, hvor Katrine har 20 ugers undervisning og den resterende tid er i lønnet praktik på gartneriet. Gartneriet modtager 20.000 kr. i bonus efter 6 måneder og yderligere 20.000 ved forløbets afslutning.

Fordele

  •  Egu er fleksibel og lokalt skræddersyet til virksomheden og eleven
  • Virksomheden bestemmer selv længden af praktikken.
  • Virksomheden viser socialt ansvar ved at inddrage en gruppe, som ellers ofte bliver overset.

Sådan gør du
Kontakt den lokale egu-vejleder (www.egu.dk) og find sammen den egu-elev, der matcher virksomheden. Herfra laver I sammen en uddannelsesplan og aftaler skole- og praktikperioder. Se Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for mere information om egu-bonusordningen.

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
For unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov svære bevægelseshandikap, autimse, adhd mv.) under 25 år findes særligt tilrettelagte tre-årige uddannelsesforløb (STU) - se www.uvm.dk for yderligere information.

*Bonusordningen for EGU-forløb indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.