Du er her: ForsideFamilie og børnDagtilbudPrivat børnepasning

Privat børnepasning

Nedenstående krav og ansøgningsblanket beskriver betingelserne for tilskud til privat børnepasning.

Betingelser for tilskud til privat børnepasning 

Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til privat pasning.
Kommunen skal godkende den aftale, du indgår med den pågældende person. Du skal dokumentere alle de udgifter du har til den private pasningsordning. Det kommunale tilskud kan højst være 75 procent af de dokumenterede udgifter.

Du kan ikke få tilskud, hvis en au pair passer dit barn.

Ansøgning om tilskuddet til privat pasning vurderes og godkendes af dagplejetilsynet. Tilskuddet ydes til børn i alderen 26 uger og indtil barnet fylder tre år. 

For information om krav til privat børnepasning henvises til nedenstående afsnit Ønsker du at blive godkendt  som privat børnepasser.

Ved ansøgning om tilskud til privat børnepasning udfyldes denne blanket.  

Ønsker du at blive godkendt som privat børnepasser? 

Private pasningsordninger skal leve op til den gældende børne- og ungepolitik. Private pasningsordninger skal leve op til den generelle forhåndsbestemmelse i dagtilbudsloven, jf. dagtilbudslovens § 78 og 79. Du kan læse dagtilbudslovens bestemmelser her.
Faxe Kommune yder ikke tilskud til pasning af eget barn i privat pasningsordning.

Godkendelsesprocedure
Godkendelsen omfatter godkendelse af fysiske rammer, børnepasserens personlige kvalifikationer samt hvorvidt forholdene i hjemmet er egnet til at der passes børn i hjemmet. Den private børnepassers fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer skal godkendes ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, tryghed, trivsel og udvikling, samt en forsvarlig pasning(Dagtilbudslovens vejledning, afsnit 5).
Ansøgeren skal henvende sig til godkendelsesmyndigheden som er Dagplejen i Faxe Kommune.
Efter henvendelsen, tager Dagplejen kontakt til ansøgeren og aftaler et besøg i hjemmet, hvor der udarbejdet et oplysningsskema til brug ved godkendelse af private pasningsordninger. Ansøger vil efter besøget få oplyst om godkendelsesproceduren kan fortsætte. Ansøgeren skal ved besøget fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i pasningsordningen skal underskrive.
Det er den tilsynsførende myndighed, Dagplejen, der vurderer, hvor mange børn ansøger kan godkendes til at passe. Der kan maksimalt passes 5 børn i alderen 0-2 år i den private pasningsordning.
Godkendelsesproceduren kan forventes at tage fra 1-3 måneder. Der indhentes straffe og børneattest på ansøger samt på ansøgers ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år.

Godkendelseskriterier
En privat børnepasser skal have:

 •  Fysisk overskud til at passe børn – dvs. at personen skal kunne løfte og bære børnene.
 •  Psykisk overskud til at passe børn – dvs. være nærværende, have god mimik, kontakt- og kommunikationsevne så børnenes trivsel og udvikling sikres.
 •  Overblik, dvs. være i stand til at få en hverdag til at kunne fungere med børnegruppen

Yderligere forventes det at en privat børnepasser skal kunne:

 •  Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling
 •  Give børnene omsorg og tryghed
 •  Møde barnet med respekt
 •  Tale dansk og kunne understøtte børnenes integration
 •  Tage imod råd og vejledning fra tilsynsførende og bruge vejledningen i hverdagen

Oplysningsskemaet indeholder bl.a. krav om at:

 •  De lokaler hvor børnepasningen foregår, skal være røgfrit
 •  Ansøgeren skal have kendskab til sund kost
 •  Boligens beskaffenhed skal være af en sådan karakter, at børns behov for at lege og udfolde sig i naturen kan imødekommes i nærheden af hjemmet
 •  Haven skal være indhegnet. Der må ikke være åbent vand eller bassin i haven
 •  Sandkassen skal kunne overdækkes
 •  Trapper skal være sikret
 •  Rengøringsmidler, vaskemiddel, medicin, plastikposer og lign. må ikke være i børnehøjde
 •  Brændeovne skal være afskærmet
 •  Røgalarmer skal opsættes i de rum der er godkendt til pasning af børn

Løbende pædagogisk tilsyn efter godkendelse
Ifølge Dagtilbudsloven skal der føres tilsyn med pasningsordninger der er godkendt under §78. Dagplejen er den tilsynsførende myndighed i Faxe Kommune.