Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesveje

Private fællesveje

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er en vej der, uden at være offentlig, er adgangsvej for anden ejendom end den ejendom den ligger på.
Bor du ved en privat fællesvej skal du som udgangspunkt være med til at holde vejen i en god og forsvarlig stand. Det gælder uanset hvem der ejer vejarealet, og om vejen ligger i en by eller på landet.

Private fællesveje administreres efter lov om private fællesveje.
Kommunen er vejmyndighed på private fællesveje i Faxe Kommune, men der gælder forskellige regler afhængigt af om vejen ligger i byzone eller landzone. Mange sommerhusveje er også private fællesveje og administreres efter byreglerne.

Hvordan søger jeg om tilladelse til ændringer på privat fællesvej?

Vil du udføre ændringer såsom at etablere flere overkørsler, flytte overkørsel, etablere vejudlæg, omlægge eller nedlægge vejen, tildele vejrettigheder, opsætte skilte, eller ændre vejens udformning mv., på en privat fællesvej i byzone, skal du ansøge kommunen om tilladelse.

Ved private fællesveje på landet, skal der kun ved ændringer af vejens forløb eller nedlæggelse ansøges om tilladelse til dette. Opsætning af skilte mm., skal ansøges hos politiet.

Du kan sende ansøgningen til trafik@faxekommune.dk. Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsskrivelse og sagen vil herefter blive behandlet.

Hvem skal vedligeholde en privat fællesvej?

Private fællesveje indenfor byzonen skal som udgangspunkt, vedligeholdes af de grundejere der grænser til den private fællesvej. På landet pålægges vedligeholdelsen af dem der benytter vejen.

Hvis der er uenighed om vedligeholdelsen af de private fællesveje, er det muligt at anmode kommunen om et vejsyn. Kommunen vil i første omgang prøve om de vedligeholdelsespligtige selv kan opnå enighed om vedligeholdelsen.

Kan der ikke opnås enighed, vil der blive afholdt et vejsyn enten fysisk på stedet eller skriftligt. Kommunen har herefter mulighed for at bestemme hvordan vejen skal vedligeholdes og udfærdige udgiftfsordeling for vedligeholdelsen til de vedligeholdelsespligtige.

Anmodning om vejsyn skal sendes skriftligt til trafik@faxekommune.dk. Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsskrivelse og sagen vil herefter blive behanldet.

By eller landregler?

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at byreglerne også skal finde anvendelse på private fællesveje i Førslev, Kongsted-Borup, Skuderløse, Store Spjellerup, Store Torøje og Teestrup. I Centerbyerne Haslev, Faxe, Rønnede, Faxe Ladeplads, Karise, Dalby og Terslev er der mindre områder indenfor byafgrænsningerne, som er beliggende i landzone. For at skabe en ensartet administration af disse områder, er det ønskeligt, at alle arealer i centerbyerne også administreres efter byreglerne

På nedenstående kortbilag kan du se hvilke områder der også behandles efter byreglerne, trods de er placeret i landzone.

Bilag A - Administration af private fællesveje - landsbyer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bilag B - Administration af private fællesveje - centerbyer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvilke veje er private fællesveje i Faxe Kommune?

Er du i tvivl om du bor på en privat fællesvej eller offentligt vej, kan du på www.cvf.dk se om din vej er en privat fællesvej. (Vi er igang med at rette vejfortegnelsen til. Det kan derfor opleves at der er fejl eller mangler - oplever du dette er du velkommen til at sende en mail til os på trafik@faxekommune.dk og gøre os opmærksom på det)