Råstoffer

Faktaboks

Vidste du, at.....

...der er 2 aktive råstofgrave i Faxe kommune: Faxe kalkbrud og Brødebæk Grusgrav ved Vester Egede.

Råstoffer bruges overalt i hverdagen, bl.a. i ler til mursten og tagsten, kalk og sand til glas, kalk til plastic, ler, sten og grus til mineraluld, sand sten og grus til belægninger, sand til sandkassen, moler til kattegrus og meget mere.

Råstoffer på landjorden

Region Sjælland er myndighed på råstofområdet og foretager kortlægning og planlægning samt sagsbehandling og tilsyn.

Du kan se yderligere oplysninger på Region Sjællands hjemmeside.

Råstoffer på havet

Indvinding af råstoffer på havbunden administreres af Miljøstyrelsen.

Læs mere om råstofindving på havet her

Administrationen omfatter kortlægning og planlægning, udstedelse af tilladelser til sandsugning, stenfiskeri og nyttiggørelse af opgravede havbundsmaterialer samt tilsyn med indvindingsaktiviteterne.

Råstoffer fra undergrunden

Fra de dybereliggende dele af undergrunden indvindes der olie, naturgas og salt. Disse råstoffer er omfattet af undergrundsloven. Energistyrrelsen har ansvaret for den del af råstofadministrationen.

Læs mere om råstofindvinding fra undergrunden på Energistyrelsens hjemmeside her