Du er her: ForsideBudget 2014Reduktionsforslag 2014Reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget

Reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget

Samtlige reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget

Budgetplan:

Beskæftigelsesudvalget (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Reduktionsforslag:

BESK-R-01 - Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012. I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-02 - Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012. I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-03 - Nedbringe gennemsnitsprisen for aktivering såvel kortere opkvalificering- og vejledningsforløb som for ordinær uddannelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-04 - 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-05 - 10 helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-06 - Nedlæggelse af bi-projektet under Faxe Sociale Udviklingscenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-07 - 3 årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-08 - Faldende aktivitet på Erhvervsgrunduddannelse (EGU) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-R-09 - Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere (PDF-fil åbner i nyt vindue)

-----------------------------
Hurtige genveje:

Reduktionsforslag for Teknik- og Miljøudvalget
Reduktionsforslag for Erhvervs- og Kulturudvalget
Reduktionsforslag for Social- og Sundhedsudvalget
Reduktionsforslag for Børn- og Familieudvalg
Reduktionsforslag for Omsorgsudvalget
Reduktionsforslag for Uddannelsesudvalget
Reduktionsforslag for Økonomiudvalget

-----------------------------